Verkiezingen 2024

Beste leden, BPC heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen doorgenomen en we kunnen met plezier melden dat we in meerdere programma’s vermeld worden in het kader van onze erkenning als ondersteunend GGZ-beroep. Voor degenen die begaan zijn met de erkenning van onze…

Karoline Zaman

Aanpassing lidmaatschappen

In december vorig jaar vond een bijzondere Algemene vergadering plaats. Een van de agendapunten was een eventuele aanpassing van de BPC-lidmaatschappen. De Algemene Vergadering besliste om over te stappen op een jaarlijks lidmaatschap ipv het huidig tweejaarlijks lidmaatschap. Dit om een aantal…

Verslag Buitengewone AV 7 december 2023

Lees hier het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 2023

Samenvatting stappenplan

Inschrijven bij - Kruispuntbank ondernemingen: dit kan via je boekhouder of je sociaal verzekeringskantoor (vb. Liantis, Acerta, Securex, Xerius…) - een bank : rekeningnummer als zelfstandige (bij voorkeur apart zakelijk nummer aanvragen voor de gemakkelijkheid van je kosten en uitgaven) Aansluiten…

Verkiezingsmemorandum BPC

Lees ons verkiezingsmemorandum hier

Verslag AV 2023

Lees hier het verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2023

Hala Bouchikhi

Schermafbeelding 2023-04-20 171512

Terra De Ridder

Schermafbeelding 2023-04-20 171119

Lieke Thoonen

Schermafbeelding 2023-04-20 170355

Voordelige BA-verzekering i.s.m. AMMA verzekeringen

Als BPC-lid geniet je een mooie korting op de premie voor een BA-verzekering bij AMMA. De premie komt neer op 91€/jaar (BA+rechtsbijstand+taks en kosten incl.) i.p.v. +-130 € Een infofiche over de BA-verzekering met speciale korting voor BPC-leden vind je hier. Een verzekering aanvragen kan via de…

Amma verhoogt tarief BA-verzekering

  Amma verzekeringen streeft ernaar om geen periodieke/frequente tariefverhogingen door te voeren. Omwille van de hoge inflatie en bijhorende hogere (loon)kosten hebben ze echter beslist een uitzonderlijke tariefverhoging ((+-15%) door te voeren op hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het…

BPC schrijft brief aan minister Vandenbroucke en Commissie Gezondheid & Gelijke Kansen

Het is helaas duidelijk dat het dossier rond de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen niet bovenaan de stapel ligt op het Kabinet van minister Vandenbroucke. Zo vangen  we signalen op dat de minister aan het einde van deze legislatuur geen prioriteit meer geeft aan beleidspunten binnen het…

Rechtzetting: datum algemene vergadering

In onze laatste nieuwsbrief stond te lezen dat de volgende Algemene Vergadering op 16 maart zou plaatsvinden. Deze communicatie was echter vergissing, de volgende Algemene vergadering staat gepland 25 mei vanaf 18u. We zullen onze leden ruim vooraf een officiële uitnodiging met agenda bezorgen.…

Startersopleiding 12 mei 2023 (i.s.m. Thomas More)

Sta je aan het begin van je carrière als zelfstandige of denk je er al een tijdje over na om de stap te zetten naar werken als zelfstandige? Dan komen er vast heel wat vragen in je op. Met welke aspecten dien ik rekening te houden alvorens van start te gaan? Voor welke vennootschapsvorm kies ik het…

BPC vacature: penningmeester

Vacature: BPC zoekt penningmeester! Met spijt nemen we aan het eind van deze beleidsperiode afscheid van onze penningmeester Stijn Bijttebier. We willen Stijn oprecht bedanken voor zijn professionele en aangename betrokkenheid! De beroepsvereniging stelt dan ook de vacature voor penningmeester…

nieuwsbrief januari 2023

Lees hier onze eerste nieuwsbrief van 2023!

De vernieuwde Sociale Kaart is er!

Je vindt hier sinds 18 oktober actuele contactgegevens terug van het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. Het promofilmpje kan je hier bekijken. Voor wie en waarom?  Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht zoeken,…

Nieuws van de werkgroep school- en pedagogische psychologie

Over de hogescholen heen (AP, HOWEST, Thomas More en VIVES) en in samenwerking met de beroepsvereniging is er een werkgroep school- en pedagogische psychologie. De werkgroep wil de opleiding in de kijker zetten en pleiten voor (meer) psychologisch consulenten in het onderwijs. De werkgroep…

BPC schrijft verkiezingsmemorandum

BPC schrijft verkiezingsmemorandum Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was er in de tweede helft van 2022 helaas nog weinig beweging wat betreft de erkenning van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. We stellen vast dat dit dossier blijft hangen in het kabinet van…

Verslag AV 2022

Verslag-algemene-vergadering-d.d.19-5-2022

Overzicht postgraduaten Thomas More

Hieronder vind je een overzicht met postrgraduaten die de Thomas More hogeschool aanbiedt komend academiejaar. Neem zeker ook een kijkje op: www.thomasmore.be/tpvorming 

Postgraduaat Perinatale Psychologie

In september 2022 start het nieuwe postgraduaat Perinatale Psychologie bij Thomas More Antwerpen.  De opleiding richt zich op psychologen, psychologisch consulenten en psychiaters (in opleiding) om zich meer te bekwamen in de diagnostiek en begeleiding met betrekking tot perinatale thema’s zoals…

Algemene vergadering 10 maart uitgesteld

Omwille van ziekte binnen het bestuur wordt de algemene vergadering van komende donderdag 10 maart helaas uitgesteld. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe datum en bezorgen binnenkort een officiële uitnodiging.   Bedankt voor jullie begrip en geduld.   Het BPC-bestuur

Belangrijk: duidelijkheid omtrent verklaring BTW-vrijstelling

BPC ontving ondertussen antwoord van de FOD financiën betreffende onze eerdere vraag of onze beroepsgroep een verklaring dient te bezorgen aan de bevoegde dienst. Onderaan dit bericht leest u het volledige antwoord van de FOD. Concreet komt het erop neer dat onze beroepsgroep, zolang er geen…

Wat moet ik in orde brengen?

In de circulaire lezen we: In het kader van de wetswijziging omtrent de medische btw-vrijstelling dient de aanvraag tot identificatie principieel plaats te vinden uiterlijk op het tijdstip waarop deze wijziging in voege treedt, met name 01.01.2022. Bij wijze van tolerantie aanvaardt de…

Need to know: nieuwe BTW-wet 01/01/2022

Op 1 januari 2022 jaar trad een nieuwe BTW-wet in werking. BPC zat het voorbije jaar met Unizo, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en de belastingdiensten rond de tafel. In dit artikel bieden we een overzicht van de belangrijkste gevolgen van deze wet voor zelfstandig psychologisch…

Bevraging onderzoeksproject online platform diagnostiek

Het zorglandschap is continu in beweging. Ook vanuit Thomas More kijkt men steeds vooruit. Met deze korte bevraging peilt men naar de ideeën en mogelijke interesse van enkele paramedische en gezondheidszorgberoepen over een nieuw projectidee waar diagnostiek centraal staat. Het invullen van de…

Fatma Özdemir

fatma

Beroepskwalificatie erkend door de Vlaamse Overheid

  Eind oktober heeft de Vlaamse regering het beroepskwalificatiedossier van de psychologisch consulent erkend. Een beroepskwalificatie definieert het beroep, de nodige competenties, de context waarin we werkzaam zijn en welke autonomie en verantwoordelijkheid we dragen (meer info:…

Riziv-akkoord GGZ-terugbetaling

Een verruiming van het GGZ-budget en de bijhorende terugbetaling voor zorggebruikers hebben symbolisch een grote waarde. BPC onderzoekt momenteel wat de implicaties en de gevolgen voor psychologisch consulenten zijn van het akkoord in zijn huidige vorm. Samen met onze partners willen wij nagaan…

Gescreend en goedgekeurd: vijftig apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

onlinehulp-apps

Fabio Romano

Fabio

Aanbod levenslang leren Thomas More

Op vraag van Thomas More delen wij hun aanbod levenslang leren. Neem zeker een kijkje op de website https://www.thomasmore.be/tpvorming

Nieuwe statuten en intern reglement

Bij een goed draaiende beroepsvereniging horen up-to-date statuten en een helder intern reglement. BPC werkte aan een grondige opfrissing van deze belangrijke documenten. De statuten kan je zien als de 'grondregels' van een vereniging. Hierin worden de werking en structuur van de vereniging…

Deontologische code 2.0

Lees hier de laatste versie van deontologische code voor psychologisch consulenten. De oorspronkelijk code bood een stevige basis waar we samen met experten deontologie en ethiek en met psychologisch consulenten die in het werkveld staan op verder konden bouwen. Het resultaat is een volledig…

Opname Algemene Vergadering

Bekijk hieronder de opname van de Algemene Vergadering van 31/3/2021. Het verslag is binnenkort te raadplegen op onze website.   [video src="https://psychologischconsulent.be/wp-content/uploads/2021/04/Algemene-Vergadering-BPC.mp4" /]

Verslag Algemene vergadering 2021

Lees hier het verslag van de Algemene vergadering 2021

Update vaccinatie psychologisch consulenten op de 1e lijn

UPDATE 3/3/21 Lees hier de FAQ: https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn Check hier of je op de vaccinatielijst staat: TOOL-vaccinatielijsten Je staat niet op de lijst? Als je behoort tot de beroepsgroepen voor prioritaire…

OPROEP: inschrijving lijst vaccinatiestrategie voor zelfstandig psychologisch consulenten!

Samen met onze partner Unizo zijn we erin geslaagd om de zelfstandig psychologisch consulent mee op te nemen in de vaccinatiecluster van de eerstelijns zorgverleners. Om als psychologisch consulent mee opgenomen te worden in deze fase, dient u zich via deze bevraging op de lijst laten registreren.…

Marjolein Paepen

Getuigenis van een Psychologisch Consulent - Marjolein Paepen marjolein

Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. -          BPC zal in de het voorjaar 2021…

Interim (praktijk)lectoren toegepaste psychologie Thomas More

Thomas More Antwerpen, Toegepaste Psychologie is op zoek naar vier (praktijk)lectoren ad interim (80% of 100%) om ons team vanaf januari 2021 tijdelijk te versterken. De opdracht omvat o.m. stagebegeleidingen binnen het klinisch psychologisch werkveld en/of het school- en pedagogisch psychologisch…

Psychodiagnostisch medewerker – Bachelor in de toegepaste klinische psychologie (19u)

Zie: V2020 - VAC Psychodiagnostische functie VO 2020-CG-06

VACATURE KWALITEITSCOÖRDINATOR

Zie: vacature stafmedewerker

Verslag AV 2020

Verslag algemene vergadering d.d.10-10-2020

Stand van zaken wetsvoorstel rond wettelijke erkenning van de psychologisch consulent

Het gaat om een erkenning binnen het bestaand wettelijk kader voor de (geestelijke) gezondheidszorgberoepen (of kortweg WUG: Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen). Dit voorstel werd aanvankelijk opgepikt door Nathalie Muylle (CD&V), en werd uiteindelijk eind september van dit jaar als…

Richtlijnen rond de praktijkvoering van de psychologisch consulent in tijden van lockdown (update 4/12)

❗Update 4/12❗️ Zelfstandig psychologisch consulenten mogen volgens het recent ministerieel besluit hun sessies opnieuw in de praktijk houden. Belangrijk hierbij is de strikte naleving van de hygiëne-maatregelen en de 1.5m afstand-regel. Huisbezoeken zijn niet toegestaan.    De algemene…

COVID-19 maatregelen

UPDATE - September 2020 Gezien de recente heropflakkering van het COVID-19 virus raadt BPC haar leden aan om, waar mogelijk en indien niet hinderlijk voor het hulpverleningsproces, teleconsults te hanteren. We roepen onze leden daarnaast op om  de continuïteit van de zorg zo veel mogelijk te…

Annick Vermeulen

Annick BPC

Postgraduaten en vormingen Toegepaste Psychologie Thomas More

Ontdek het interessant aanbod postgraduaten en vormingen aangeboden door Toegepaste Psychologie Thomas More --> klik hier <--

BTW-vrijstelling voor psychologisch consulent – psychotherapeut

Psychologisch consulenten die onder de overgangsmaatregelen psychotherapie vallen en dus de psychotherapie wettelijk mogen beoefenen, zijn vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW. De wetgever beschouwt psychotherapie als een specifieke behandelvorm voorbehouden aan erkende GGZ-beroepen. De…

Thomas More lanceert postgraduaat ondernemerschap

Herken je je in één van de volgende situaties? • je hebt interesse in ondernemen. • Je hebt concrete plannen om een eigen zaak op te starten en wil jouw idee verder uitwerken. • Je wil een zelfstandig (bij)beroep uitoefenen en je daarop goed voorbereiden. • Je wil je ondernemerschapscompetenties…

Startersopleiding zelfstandig psychologisch consulent

Sta je aan het begin van je carrière als zelfstandige of denk je er al een tijdje over na om de stap te zetten naar werken als zelfstandige? Dan komen er vast heel wat vragen in je op: Met welke aspecten dien ik rekening te houden alvorens van start te gaan? Voor welke vennootschapsvorm kies ik het…

Isabelle Niset

  Isabel_BPC

Natasha Dewulf

Getuigenis van een Psychologisch Consulent  natasha

Volgende stap gezet richting erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep

BPC werkte het voorbije jaar een werktekst uit die als basis moet dienen voor een wetsvoorstel waarin de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep erkend wordt. Zoals eerder gecommuniceerd, vonden wij een politieke bondgenoot in volksvertegenwoordigster Nathalie Muylle. Mevrouw Muylle en…

Annick Van Rompaey

Getuigenis van een Psychologisch Consulent Naam: Annick Van RompaeyAnnick_V

Verslag AV 2019

Verslag algemene vergadering d.d.11-06-2019

Levenslang leren Thomas More Antwerpen

https://www.thomasmore.be/tpvorming  Capture

Tessa Biesemans

Getuigenis van een Psychologisch Consulent: Tessa Biesemans Tessa_BPC

Lies De Greef

Getuigenis van een Psychologisch Consulent: Lies De Greef Lies De Greef

Maarten Vanhoyland

Getuigenis van een Psychologisch Consulent: Maarten Vanhoyland Maarten_Vanhoyland

GDPR handleiding

BPC tekende eerder dit jaar in op het aanbod van UNIZO voor de ontwikkeling van een GDPR-handleiding specifiek bedoeld voor zorgverleners. In ons dossier 'Starters - Zelfstandigen' vinden jullie 2 handleidingen terug, een voor sectororganisaties en een voor individuele zorgverleners. Op deze manier…

GDPR handleiding sectororganisaties & zorgverleners

BPC tekende eerder dit jaar in op het aanbod van UNIZO voor de ontwikkeling van een GDPR-handleiding specifiek bedoeld voor zorgverleners. Hieronder vinden jullie 2 bijlagen, een voor sectororganisaties en een voor individuele zorgverleners (bundel 2). Op deze manier willen wij onze leden wegwijs…

Nieuwsbrief mei 2018

Lees hier onze nieuwsbrief editie mei 2018: BPC-Nieuwsbrief_05-2018

Presentatie en verslag Algemene Vergadering 15/05/2018

Verslag algemene vergadering d.d.15-05-2018 Presentatie AV BPC 15/05/2018

Hanna Wtterwulghe

Hannah_W_BPC

‘De psychologisch consulent’ in de Commissie Volksgezondheid

De Vlaamse en Franstalige opleidingen Toegepaste Psychologie waren uitgenodigd om op 16 mei ’18 in de Commissie Volksgezondheid toe te lichten waarom de Psychologisch Consulent een erkenning als ondersteunend GGZ-beroep verdient. Opleidingshoofden Peter De Graef (Thomas More, Antwerpen) en Fabienne…

BPC ondertekent associatie-overeenkomst met UNIZO

Begin dit jaar ondertekende BPC-voorzitster Lien Cleynhens een overeenkomst met UNIZO. Dit houdt in dat BPC vanaf heden geassocieerd lid is bij UNIZO. BPC blijft zo verder inzetten op professionaliseren. Met deze samenwerking willen we onze zelfstandige leden een sterkere dienstverlening en meer…

Charlien Broes

Charlien Naam: Charlien Broes Bachelor Toegepaste Psychologie en Bachelor na Bachelor…

Vacature zelfstandig PC

Zelfstandig Psychologisch Consulent te Kalmthout. Zie bijlage.

Stevie Sarens

Stevie Sarens Opleiding: Toegepaste Psychologie, BanaBa Zorgverbreding en remediërend leren Plaats van tewerkstelling: Stedelijk CLB Antwerpen Functie: Pedagogisch werker Het stedelijk CLB Antwerpen is verantwoordelijk voor de begeleiding en de preventieve gezondheidszorg van leerlingen in ongeveer…

Maya Hoppenbrouwers

maya2 Maya Hoppenbrouwers Bachelor Toegepaste Psychologie – SPP Plaats van tewerkstelling: STERKkamp vzw Functie:…

Overzicht toelatingsvoorwaarden psychotherapie-opleidingen

Sinds de hervorming van de wet voor geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn de toelatingseisen tot de psychotherapie opleidingen duidelijk geformuleerd. Er zijn echter in de wet ook duidelijke overgangsmaatregelen bepaald, die niet door iedereen bekend zijn of worden toegepast. Om die reden…

BPC gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter

Onze huidige voorzitter Helena Sybers is klaar om de fakkel door te geven! De voorbije jaren heeft zij, samen met het voltallige bestuur, zich intensief ingezet om de beroepsvereniging en haar leden een eigen identiteit te geven. BPC verklaart vanaf heden de vacature voor de functie van voorzitter…

Vacatures juni

Pleegzorgbegeleiders meerdere vacatures in tijdelijk contract en vervangingscontract - Antwerpen.  Lees de volledige vacature hier. Basismedewerker mobiel crisis team Antwerpen - ZNA (voltijds). Lees de volledige vacature hier. CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt een een Psychosociaal Begeleider -…

BPC vraagt therapieopleidingen om transparantie

BPC wordt regelmatig aangesproken door onze huidige leden en toekomstige leden (studenten TP) met de vraag welke therapie opleidingen nog toegang verlenen aan psychologisch consulenten. Om op deze vraag een antwoord te bieden, willen wij een inventarisatie maken van alle therapie opleidingen die…

Vacatures mei

Psycho-sociaal revalidatiecentrum 'De Evenaar' in Antwerpen zoekt sociotherapeut bepaalde duur 80% klik hier om de vacature te bekijken Psycho-sociaal revalidatiecentrum 'De Evenaar' in Antwerpen zoekt sociotherapeut onbepaalde duur 75% klik hier om de vacature te bekijken

Psychologisch Consulente in de Standaard

Psychologisch consulent - relatiecoach Bianca Goossens in de Standaard (Weekblad) over de complexe band tussen stiefgrootouders en hun pluskroost. Lees het artikel hier

Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 11 wet Psychotherapie

Op 26 december van vorig jaar berichtten we dat de recente wet omtrent de regeling van de klinische psychologie en psychotherapie deels opgeschort werd na een klacht bij het Grondwettelijk Hof. Deze instantie heeft zich over de kwestie gebogen en beoordeelde de klacht op 16 maart als gegrond,…