Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten vzw

BeroepsverenigingvoorPsychologischConsulentenvzw

info@psychologischconsulent.be

Indien u een algemene vraag hebt voor de beroepsvereniging.

admin@psychologischconsulent.be

Indien u vragen hebt over uw lidmaatschap of over de website of indien u een evenement wenst toe te voegen aan onze kalender.

vacatures@psychologischconsulent.be

Indien u een interessante vacature wenst door te geven.

klachten@psychologischconsulent.be

Indien u een klacht heeft of indien u iets wenst te bespreken met de deontologische commissie van de beroepsvereniging.

Maatschappelijke zetel

Kruineikestraat 25 – 3150 Haacht