De Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten inspireert, verbindt en vertegenwoordigt psychologisch consulenten

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

BPC inspireert tot kwaliteitsvol werk en blijvende professionalisering

De Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten is een vereniging voor en door psychologisch consulenten die vanuit diverse werkvelden (arbeids- & organisatiepsychologie , klinische psychologie, school- & pedagogische psychologie) hun krachten bundelen om de positie van de psychologisch consulent in het werkveld te versterken. De beroepsvereniging tracht te inspireren tot kwaliteitsvol werk en zet in op een blijvende professionalisering van zijn leden. Mensen inspireren om zich te laten zien als een professionele en sterke partner in het werkveld is één van de voornaamste doelstellingen.

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

BPC verbindt psychologisch consulenten met elkaar en faciliteert ontmoetingskansen met de diverse actoren in het werkveld

Door psychologisch consulenten met elkaar in verbinding te brengen willen we hen aanmoedigen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en samen te werken daar waar kan. We ondersteunen psychologisch consulenten hierin en zetten in op samenwerking met diverse actoren in het werkveld. Vanuit de beroepsvereniging onderhouden we contacten met diverse belanghebbenden en sporen we onze leden aan om in hun werk tot verbinding en netwerk te komen.

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

BPC vertegenwoordigt en verdedigt de identiteit van de psychologisch consulent op een integere manier

Het verdedigen van de identiteit van de psychologisch consulent staat hoog op de agenda van de beroepsvereniging. We onderhouden contacten met academische en politieke besluitvormers. Op een integere manier trachten we positie in te nemen in het werkveld. Onze psychologisch consulenten zijn in staat om een kwaliteitsvolle en menselijke hulp- en dienstverlening te garanderen voor hun cliënten, patiënten of klanten.

Het bestuur


Lien Cleynhens

Lien Cleynhens

Voorzitter

Sam Dewaele

Ondervoorzitter

Johan De Keyzer

Johan De Keyzer

Penningmeester

Annick Vermeulen

Annick Vermeulen

Bestuurder ledenbeheer

yannick hellemans

Yannick Hellemans

Bestuurder praktijkvoering

johan cluyts

Johan Cluyts

Bestuurder deontologie