Marjolein Paepen

In 2011 behaalde ik met veel trots het diploma ‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie’ met als afstudeerrichting ‘Klinische Psychologie’. Om ervaring op te doen binnen de CAW-werking, startte ik in oktober 2013 als vrijwilliger bij het team ‘Levens -en Gezinsvragen’ in Antwerpen. Kort nadien had ik mijn eerste werkcontract als hulpverlener op zak. In 2015 besloot ik mij te gaan verdiepen in het therapeutisch werk met de vierjarige opleiding ‘Emotion-focused therapy’.

Ik ontdekte al snel dat leiding nemen en coördineren een passie was. In 2018 mocht ik naast hulpverlener ook teamverantwoordelijke aan mijn CV toevoegen. Teamverantwoordelijke van het team Levens- en gezinsvragen en sinds 2019 ook van Kruispunt Luchtbal. Inmiddels werk ik er nog steeds met veel enthousiasme en de professionaliteit die ik te danken heb aan mijn opleiding tot Psychologisch Consulent.

De keuze om mij aan te sluiten bij de Beroepsvereniging vertrok bij een enorme drijfveer om onze titel meer bekendheid te geven en onze kwaliteiten uit te dragen. Ik ben namelijk overtuigd van de meerwaarde van ons diploma. Ik ben dan ook trots dat ik deel mag uitmaken van het bestuur als secretaris en communicatieverantwoordelijke en zo mijn steentje kan bijdragen.