Starten als zelfstandig PC: voorbereidingsfase (1)

Droom jij ook van een eigen praktijk? Of wil je je aansluiten bij een bestaande praktijk als zelfstandige, maar weet je niet hoe je hieraan begint? (voorbereidingsfase) Vaak weten startende zelfstandigen wel welke richting ze uit willen met hun eigen zaak, maar nemen ze onvoldoende de tijd om hun...

yannick hellemans

Yannick Hellemans

Bestuurder praktijkvoering Nadat ik in 2015 als Psychologisch Consulent afstudeerde, combineerde ik mijn job in de verslavingszorg met een vierjarige psychotherapieopleiding. Kort daarop sloot ik aan bij Groepspraktijk Salus, waar ik tot op de dag van vandaag met veel trots aan de slag ga met...

johan cluyts

Johan Cluyts

Bestuurder deontologie Ik studeerde in 2007 af als Psychologisch Consulent aan wat toen nog de Lessius Hogeschool heette. Nadien behaalde ik nog een master in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Na wat korte omzwervingen in onder andere het jeugdwerk startte ik in 2014 als...

Annick Vermeulen

Annick Vermeulen

Bestuurder ledenbeheer Ik studeerde af als ‘Assistente in de Psychologie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen. Na jaren werken als sociotherapeute op een psychiatrische afdeling van Stuivenberg, ben ik in 2007 gestart als leerlingbegeleider binnen het secundair...

Deontologische code

Een deontologische code is een leidraad voor het beroepsethisch handelen. Het kan je ondersteunen wanneer je bij moeilijke professionele en/of ethische dilemma’s een weloverwogen en verantwoorde keuze wil maken. Het is ook een kwaliteitskeurmerk voor je professioneel handelen. Door deze bekend...

Katrien Van Eemeren

Katrien Van Eemeren

Katrien Van Eemeren – Bachelor Toegepaste Psychologie, optie Klinische Psychologie (2007) Psychotherapeut (AIHP, 2010)  Waar ben je tewerkgesteld?  Ik ben actief binnen het mobiel crisisteam van ZNA Antwerpen (psychiatrie). Daarnaast werk ik ook een halve dag per week in mijn praktijk als...

HR Assistant werving en selectie

MSV Group in Laken (Brussel stad) zoekt een HR Assistant werving en selectie. Vaste job voltijds. Klik hier om de vacature te bekijken

Educatief medewerker preventieve gezondheidszorg

Neutrale Zorgkas Vlaanderen zoekt een Educatief medewerker preventieve gezondheidszorg (M/V). Contract onbepaalde duur, deeltijds met mogelijkheid uitbreiding uren.  Plaats tewerkstelling is Aalst. Klik hier om de vacature te bekijken

Bachelor in de Toegepaste psychologie

Revalidatiecentrum D.A.T in Tienen zoekt een bachelor in de Toegepaste psychologie. Vaste job, 19 uren/week. Klik hier om de vacature te bekijken

HR Medewerker

Go4jobs in Merksem zoekt een HR Medewerker. Het gaat om een vaste job voltijds. Klik hier om de vacature te bekijken

Presentatie Helena Sybers Vives Hogeschool

Afgelopen maand sprak onze voorzitter, Helena Sybers, voor een geïnteresseerd publiek aan de Vives Hogeschool. Onderstaande kan u de hand-outs van deze presentatie terug vinden met algemene informatie over de beroepsvereniging alsook de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in het werkveld. Klik...

Jaarlijkse algemene vergadering

Prangende (beleids-) vragen? Constructieve feedback of nuttige opmerkingen? Interesse in de algemene werking van onze beroepsvereniging? -> Wees van harte welkom op onze jaarlijkse algemene vergadering! * Wanneer?  Donderdag 15/12 om 19u * Waar?  Thomas More Hogeschool, Molenstraat 8, 2018...

Lien Cleynhens

Lien Cleynhens

Ik studeerde af als Bachelor in de toegepaste psychologie aan de toenmalige Lessius Hogeschool, waarna ik mijn opleiding vervolgde met een opleidingstraject Psycho-pedagogische counseling aan hetzelfde instituut. In 2008, richtte ik mijn praktijk op en ging ik aan de slag als zelfstandig...

Johan De Keyzer

Johan De Keyzer

Penningmeester Ik volgde de opleiding ‘gegradueerde assistent in de psychologie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool. Na deze opleiding behaalde ik nog mijn master in de sociale agogiek. Sinds 2005 werk ik als studie- en studentenbegeleider en als lector aan de Thomas More...

Sam Dewaele

Ondervoorzitter Sinds het afronden van mijn opleiding aan de Thomas More hogeschool draag ik met veel trots de titel van Psychologisch Consulent. Met het oog op een continue professionalisering en verdere verkenning van mijn identiteit als hulpverlener volgde ik een vierjarige...

Marjolein Paepen

Marjolein Paepen

In 2011 behaalde ik met veel trots het diploma ‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie’ met als afstudeerrichting ‘Klinische Psychologie’. Om ervaring op te doen binnen de CAW-werking, startte ik in oktober 2013 als vrijwilliger bij het team ‘Levens -en Gezinsvragen’ in...

Resultaten Facebook-bevraging

Een tijdje geleden werden via onze Facebook-pagina een 7 tal vragen gepost waar jullie talrijk op hebben gereageerd waarvoor dank. Wij geven graag de belangrijkste resultaten weer. Met deze resultaten gaan wij ook verder aan de slag! In bijlage vinden jullie de grafieken. 56% gaf aan KLP te hebben...

Beroepsprofiel

Om onze meerwaarde als psychologisch consulent te benadrukken, zijn wij momenteel volop bezig om een duidelijk beroepsprofiel op punt te stellen. We horen van werkgevers en politici dat ons profiel ingewikkeld is en/of dat ze het verengen tot psychodiagnostiek. Met de visuele aanpassingen hopen we...

Opiniestuk

De beroepsvereniging publiceert een opiniestuk naar aanleiding van de nieuwe wettekst die de selectie voor psychologische begeleiding en psychotherapie bepaalt: De selectie GGZ-spelers is bekend gemaakt, tijd voor een nabespreking. Geschreven door: Helena Sybers: voorzitter beroepsvereniging...

FAQ wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Veel gestelde vragen betreffende de gewijzigde wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Antwoorden voor de Psychologisch Consulent. Editie 2016.  Klik hier om de pdf te bekijken

Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning!

Antwerpen, 1 oktober 2015 Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning! Geachte heer, mevrouw, op 01/09/2016 treedt de Wet van 04/04/2014 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen in werking. Als vertegenwoordigers van de professionele bachelors...

Interview tijdschrift Psyche

In de september-uitgave (2015) van het tijdschrift Psyche vertellen onze voorzitter (Helena Sybers) en het opleidingshoofd van Thomas More over de plaats van de psychologisch consulent in het werkveld. Download het artikel