Schermafbeelding 2023-04-20 171119
Naam:

Terra De Ridder

Leeftijd:

25 jaar

Welke opleiding + afstudeerrichting:

Toegepaste psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie

Tewerkstelling en huidige functie:

FPC Antwerpen – Therapeutisch assistent

 

Doelgroep?

Geïnterneerden met een psychotische stoornis, vaak comorbide met een persoonlijkheidsstoornis. Ik ben tewerkgesteld op een resocialisatieafdeling in het supportieve milieu, daarbij wordt de nadruk gelegd op een behandeling op maat door ondersteuning te bieden waar nodig.

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?

– dagdagelijkse (groeps)begeleiding op de afdeling.

– week gesprekken met de patiënten

– individuele opvolging patiënten bv. O.A. ADL ondersteuning

– Opvolgen van twee specifieke patiënten hun traject (individueel begeleider)

– groepsgesprekken bv. Risicomanagementgroep

– dagrapportages

– verslagen maken

– deelnemen aan voortgangsbesprekingen met multidisciplinair team

Wat nam je mee van je opleiding naar je werk?

Er zijn verschillende vakken, vanuit de opleiding, die een goede basiskennis hebben gegeven om aan de slag te gaan in deze setting zoals bijvoorbeeld (Algemene en klinische psychologie, psychodiagnostiek, crossculturele psychologie, forensische, recht, capita selecta volwassen…) Maar ook meer praktijkgericht gericht zoals gesprekstechnieken, een goede werkrelatie, afstand-nabijheid zijn dingen waar ik veel mee bezig ben.

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw werksetting?

Patiënten kunnen met hele kleine dagdagelijkse vragen komen, zoals bijvoorbeeld “Mag ik een pakje tabak uit mijn bak van de berging”, “Kan ik toiletpapier krijgen” of “Mag ik een aardappelmesje voor de kook”. Maar ze kunnen ook met ‘grotere’ vragen komen, zoals “Ik zou graag iemand willen laten screenen” (zodanig dat ze met die persoon kunnen bellen of er bezoek van krijgen) of “Ik wil graag sociale uitgangsvergunningen verkrijgen om te gaan shoppen”.

Het is een werkplek en een setting waar dat je alert moet zijn en constant moet bezig zijn met veiligheid. Je moet leren omgaan met verbale agressie of patiënten die de hoogte in gaan (bv. roepen om dat ze boos zijn). Leren feedback geven en grenzen stellen, ondanks dat de persoon misschien niet goed gaat reageren.

Heb je nog voor een andere werkgever of in een andere functie gewerkt als psychologisch consulent?

Voor deze job heb ik een halfjaar voor Psychiatrisch Centrum Bethanië gewerkt, op de afdeling waar ik mijn stage heb gedaan. Daar was ik ook begeleider. Dit was een open afdeling waar volwassenen met een langdurige psychiatrische problematiek. Ook tijdens die stage heb ik veel met mensen met een psychotische problematiek gewerkt. Het takenpakket bestond uit dagdagelijkse begeleiding en het begeleiden van ateliers zoals bijvoorbeeld een poëzie atelier.