Schermafbeelding 2023-04-20 171512Naam:

Hala Bouchikhi

Leeftijd:

26 jaar

Welke opleiding + afstudeerrichting:

Toegepaste psychologie (klinische psychologie,forensische setting)

Tewerkstelling en huidige functie:

FPC Antwerpen – Therapeutisch assistent

Doelgroep?

Volwassen geïnterneerden met een persoonlijkheidsstoornis of een psychotische kwetsbaarheid

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?

Observeren, rapporteren, het begeleiden van de groep, het voeren van individuele gesprekken en weekevaluaties, het acuut en veilig handelen tijdens crisissituaties, multidisciplinair een plan van aanpak bespreken per patiënt, etc.

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?

De meerwaarde die ik denk te bieden is het helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan structuur, begeleiding, ondersteuning en het bieden van therapeutische gesprekken. Hetgeen dat ik van patiënten vooral heb vernomen is dat gesprekken in een acute situatie vaak helpend zijn geweest. Dit zijn dan gesprekken waarbij patiënten hoog zitten in hun frustraties, suïcidegedachten, sombere stemmingen, craving etc. Samen met de patiënt opzoek gaan naar copingvaardigheden.

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw werksetting?

De grootste uitdaging is toch wel het de-escalerend werken en acuut reageren op crisissituaties waarbij er vaak ook sprake is van agressie (fysiek of verbaal). De plan van aanpak hierrond heb ik altijd het meest interessant gevonden gezien dit voor elke patiënt anders is (zorg op maat). Daarnaast is er sprake van veel variatie in mijn job, wat voor afwisseling zorgt. Zo heb ik de eerste drie jaar op een opname -en behandelafdeling gestaan met als doelgroep persoonlijkheidsstoornissen terwijl ik nu sinds kort op een resocialisatie afdeling sta met psychose als doelgroep. Zowel de afdeling als de populatie vragen een andere manier van werken wat ook voor een grote en leuke uitdaging zorgt met veel mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Heb je nog voor een andere werkgever of in een andere functie gewerkt als psychologisch consulent?

Ja, als uitzendconsulente in een interimkantoor. Mijn eerste stage op Thomas More kon ik niet kiezen waardoor ik in de setting Arbeids-en Organisatiepsychologie terecht kwam. Mijn takenpakket bestond uit het aanwerven van uitzendkrachten en deze inplannen waar nodig. Na mijn stage heb ik er doorheen het jaar als jobstudent gewerkt waarna ik met het afstuderen een vast contract aangeboden kreeg. Hoewel ik dit leuk vond en redelijk goed deed, lag dit niet in mijn interesse. Mijn hart lag en ligt nog steeds in het klinisch werkveld! Hierdoor kwamen we op het compromis dat ik tijdelijk te werk kon tot dat ik een vaste job had gevonden in de zorg. Na een maand had ik voor het eerst gesolliciteerd en werd ik aangenomen in het FPC.

Van waar je beslissing om je aan te sluiten bij de BPC? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap?

Ik vond het belangrijk om aangesloten te zijn bij de BPC om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en eventuele veranderingen.