FabioNaam:
Fabio Romano

Opleiding(en):
Bachelor Toegepaste Psychologie, Bachelor Sociale readaptatiewetenschappen, Clientcentered Spelcounselor,

Plaats van tewerkstelling:
Multidisciplinair centrum De Stroom en Sociale Dienst Jeugdrechtbank

 

Hoe ziet je takenpakket eruit binnen het multidisciplinair centrum De Stroom eruit?

Binnen MC de Stroom werk ik sinds augustus vorige jaar als spelcounselor. Ik volg ondertussen het postgraduaat clientcentered spelcounseling op de Thomas More hogeschool in Antwerpen.

Als spelcounselor werk ik met kinderen van 3 jaar tot en met 12 jaar. Aan de hand van spel werken we rond psychosociale problemen die kinderen doormaken. In vergelijking met kinderen praten volwassenen vaak sneller over wat hen bezighoudt en toch lijkt dit voor hen ook niet steeds makkelijk. Zeker wanneer kinderen nog niet alle woorden of de betekenissen even goed kennen. Waar volwassenen over spreken, daar spelen kinderen over. Als counselor ondersteun ik het kind  in zijn eigen taal, namelijk het spel.

Ouders en het kind worden uitgenodigd op een intake gesprek. Dit gesprek draait voornamelijk rond kennismaking met elkaar. Er wordt gestart met drie spelsessies om het kind zo goed mogelijk te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Na deze sessies wordt er opnieuw samengezeten om te bekijken of en hoe we het traject verder zetten. Ook bekijken we aan welke doelstellingen er gewerkt wordt.

De sessies met het kind vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in de spelkamer. Gesprekken met de ouders vinden plaats na elke vier of vijf sessies, de frequentie ervan bepalen we samen. Indien nodig en na overleg met de ouders en/of het kind, kan er samengewerkt worden met de school/CLB/ander hulpverlening.

Daarnaast hebben wij elke 6 weken een teamvergadering waarbij collega’s maar ook ikzelf situaties kunnen bespreken waarin we vastlopen. Dit zorgt ervoor dat onze werklast gedragen wordt door het team.

 

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheid de psychologisch consulent zich in de praktijk?

 Naast mijn werk als spelcounselor werk ik ook voor de sociale dienst jeugdrechtbank in Antwerpen. Als psychologisch consulent onderscheid ik me van andere collega’s door mijn gespreksvoering, mijn kennis van psychopathologie en het oplossingsgericht werken met mijn gezinnen en jongeren. Cliënten geven vaak mee dat ze het fijn vinden dat er met hen in partnerschap wordt gegaan, naast hen wordt gestaan. Ook de kennis van de sociale kaart en van de juiste doorverwijsmogelijkheden lijkt me een pluspunt als psychologisch consulent.

Wat ik vooral typerend vind aan de PC en wat ik meekreeg vanuit mijn opleiding, is de motivatie en nieuwsgierigheid om je te blijven bijscholen.

 

Wat zijn de meest voorkomende vragen waarmee mensen tot bij jou komen?

In de spelkamer zijn de vragen zeer verschillend. Dat kan gaan van emotieregulatie tot weinig zelfvertrouwen tot moeilijke omgang met leeftijdsgenoten tot faalangst, stress hoog sensitiviteit tot trauma,… Ouders worden doorverwezen door eerstelijnshulpverlening of vinden zelf de weg tot onze praktijk.

Op het SDJ gaat het voornamelijk over situaties van verontrusting en onveiligheid en waar gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. Dit gaat over verschillende soorten mishandeling, verwaarlozing, vechtscheidingen en jeugddelicten bij kinderen en jongeren van 0 tot 18jaar.

 

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

 Meteen na mijn afstuderen ging ik aan de slag bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg in Antwerpen. Na 4 jaar maakte ik de overstap naar de Sociale Dienst Jeugdrechtbank in Antwerpen. Vorig jaar begon ik aan mijn postgraduaat Clientcentered Spelcounseling en besliste om in augustus mee in de praktijk te stappen. Sinds januari nam ik een kleine ‘break’ op het SDJ en werk ik voor de Thomas More hogeschool als stagesupervisor en lector Expeditie KLP/SPP.

Tijdens mijn opleiding leerde ik mijn passie kennen voor het werken met jongeren en kinderen binnen zowel de bijzondere jeugdzorg als de geestelijke gezondheidszorg. Als consulent bij OCJ en het SDJ werk je voornamelijk met gezinnen waarbij er een verontrustende en onveilige situatie werd gemeld rond een minderjarige. We werken op een oplossingsgerichte manier waarbij er getracht wordt om met gezinnen en hun netwerk veiligheidsplannen op te maken opdat kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen leven. We werken heel nauw samen met jeugdhulpverlening, zowel ambulant als residentieel zoals CKG, OOOC, Thuisbegeleidingsdiensten, Begeleidingstehuizen, CAW,… Als consulent probeer je hier in partnerschap te gaan met je jongeren, je gezinnen en hun netwerk en de noodzakelijke hulpverlening met als doel dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen wonen bij hun ouders maar steeds op een veilige manier. Bij het SDJ gebeurt dit in opdracht van een jeugdrechter.

Op Thomas More geef ik het vak Expeditie KLP/SPP aan de 1ste-jaarsstudenten. Expeditie is een combinatie van het aanbrengen van het gedachtegoed van geweldloos communiceren en basisgespreksvaardigheden. Daarnaast begeleid ik 2de en 3de-jaarsstudenten in hun exploratiestages en hun eindstages.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw werksetting?

De grootste uitdaging is in mijn ogen het publiek waar we mee werken. Minderjarigen zijn een kwetsbaar en tegelijk zeer veerkrachtig publiek. Er is geen vaststaande oplossing of duidelijk antwoord op de problematieken die zij naar voren schuiven. Het is een voortdurend zoeken naar wat deze jongere in hun persoonlijke context nodig heeft. Enerzijds maakt de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren dat je geregeld twijfelt over je aanpak en je jezelf afvraagt of je nu hebt gevonden wat je jongere echt nodig heeft. Anderzijds zorgt hun veerkracht dat ze je steeds verrassen, doen leren en inzichten geven.

Voorlopig is mijn persoonlijke grootste uitdaging om de verschillende werksettings, in combinatie met een opleiding op elkaar af te stemmen.

 

We lezen dat je een bezig bij bent. Altijd nieuwsgierig. Je leest en reist graag. Welk boek zouden we allemaal moeten lezen of welke reis zouden we allemaal moeten maken en waarom?

 Het laatste jaar heb ik veel mogen lezen. Het boek dat me de meeste inzichten bijbracht en me anders deed kijken naar jongeren en kinderen is het boek van Arianne Struik, Slapende honden? Wakker maken! Het deed me anders kijken naar het geven van diagnoses zoals ADHD en ASS, naar hoe wij als volwassenen kinderen veerkrachtiger kunnen maken, naar wat het effect is van stress en trauma op kinderen en volwassenen hun gedrag,…

De laatste reis voor Corona en ook de mooiste reis die ik tot nu toe maakte was vorig jaar een rondreis in Sri Lanka. Het reizen daar bracht ons heel veel rust, leerde ons hoe verschillende religies op een vredevolle manier kunnen samenleven en bracht ons naar fantastische locaties met ongerepte natuur en waanzinnige uitzichten!

 

Van waar je beslissing om je aan te sluiten bij de BPC? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap?

Ik besliste om me aan te sluiten bij de beroepsvereniging van het moment dat ik als zelfstandige in bijberoep aan de slag ging. Ik deed dit omdat ik de stap om zelfstandige te worden een grote stap vond en me hier niet alleen in wilde voelen. De beroepsvereniging informeerde me al in de aanpak van specifieke zaken.

Zelf geloof ik heel sterk in de kracht van onze beroepstitel. Als psychologisch consulent zijn we veelzijdig inzetbaar in het werkveld en altijd op een professionele manier. Ik vind het een meerwaarde dat wij als psychologisch consulent worden vertegenwoordigd en verdedigd.