Getuigenis van een Psychologisch Consulent

Naam: Annick Van RompaeyAnnick_V

Opleiding(en): Toegepaste Psychologie

Plaats van tewerkstelling: UZ Gent

Functie: Pedagogisch medewerker op de Specialistische pediatrische afdeling

 

 

 

Je werkt als pedagogisch medewerker op de afdeling Specialistische pediatrie van het UZ Gent. Hoe ziet je er takenpakket eruit?

Ik maak als pedagogisch medewerker deel uit van de multidisciplinaire zorg die rond elk patiëntje geboden wordt.

In een zorgtraject neem ik voornamelijk volgende taken op:

  • Het voeren van een intakegesprek met ouders en patiënt
  • Het bieden van een voorbereiding op maat bij geplande onderzoeken en ingrepen
  • Het aanbieden van spel (individueel en in groep) ter stimulatie van de ontwikkeling en verwerking tijdens de opname
  • Het bieden van niet-medicamenteuze pijnbestrijding tijdens medische procedures (bv. bij een wondzorg, punctie, plaatsen van een infuus)
  • Het opmaken van een zorgpaspoort voor chronische patiënten
  • Begeleidende en ondersteunende gesprekken met ouders en patiënt (bv. verwerking van ziekteproces en/of verlies)
  • Overleg met de medische staf en het verwijzen naar psychologen, sociaal assistenten, revalidatie en/of externe diensten indien nodig
  • Samenwerking met de ziekenhuisschool
  • Het organiseren van activiteiten om zo de buitenwereld zoveel mogelijk binnen te halen

 

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?

Binnen een sterk medische setting is het nodig dat kinderen en ouders ook in een breder kader kunnen gezien worden. De pedagogisch medewerkers zullen de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, emotionele ontwikkeling, en verwerking van het ziekteproces (eventueel rouwproces) van dichtbij observeren en ondersteunen. Ook de context van het kind wordt zo veel mogelijk betrokken tijdens de opname.

De pedagogisch medewerkers hebben ook een zeer belangrijke rol in het voorbereiden van patiëntjes (bieden van voorspelbaarheid en veiligheid) en het bieden van niet-medicamenteuze pijnbestrijding (via hypnose, VHR, afleiding) tijdens medische procedures.

Als psychologisch consulent heb je een sterke kennis van ontwikkelingspsychologie, psychomotoriek, en orthopedagogiek. Vanuit die kennis kan je de ontwikkelingsdomeinen van een kind in kaart brengen en activiteiten op maat aanbieden ter stimulering. Deze activiteiten dienen uiteraard steeds rekening te houden met eventuele medische beperkingen. Als psychologisch consulent beschik je eveneens over sterke gespreksvaardigheden zodat je de patiëntjes en hun ouders actief kan beluisteren, ondersteunen en adviseren.  Vanuit psychologie en pedagogiek heb je ook inzichten wat betreft psychosomatiek en contextuele patronen.

 

Op welke manier win je het vertrouwen van het kind?

Op basis van dossiergegevens, informatie uit het intakegesprek en observaties, trachten we van bij een eerste kennismaking zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de interesses, behoeften en wensen van het kind. Door regelmatige contacten (vaak in spelvorm) vanuit een open, empathische, en volgende houding trachten we een warme vertrouwensband op te bouwen. Bij jonge kinderen zullen we ook steeds de ouders hierin sterk betrekken. Doorheen het hele zorgtraject (van opname tot ontslag) blijven we afstemmen op ‘wat heeft dit kind, in deze situatie, het meest nodig?’.

 

Hoe bereid je kinderen juist voor op een ingreep?

De voorbereiding van de kinderen is sterk verschillend afhankelijk van de leeftijd/het ontwikkelingsniveau van het kind. Bij zeer jonge kinderen bereiden we de ouders voor, en geven we hen tips en adviezen zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen bijstaan. Bij de iets oudere kinderen wordt er gewerkt met tastbaar en visueel materiaal (bv. tonen van een narcosemaskertje, werken met Kiwanispopjes, tonen van een fotomap), en richten we ons vooral op het voorspelbaar maken van wat komen gaat. Op die manier krijgt het kind een gevoel van controle en dit zorgt ervoor dat het angstgevoel afneemt. We zorgen er ook voor dat een kind de tijd en ruimte krijgt om vragen te stellen en aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt in het eigen zorgtraject.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting?

De patiëntjes die op onze afdeling opgenomen worden hebben vaak al heel wat medische procedures ondergaan, en moeten vaak frequent naar het ziekenhuis komen voor behandelingen, verzorgingen of ingrepen. Er wordt steeds betracht om elk kind tijdens de opname zo min mogelijk angst en/of pijn te laten ervaren, maar dit is zeker geen evidentie. Soms is de medische urgentie te groot of is er toch reeds een grote angst ontstaan tijdens vorige ervaringen. De grootste uitdaging is om te blijven zoeken naar een zo goed mogelijk pijnbeleid (medicamenteus en niet-medicamenteus) voor alle patiënten.

 

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

Ik heb voordien gewerkt binnen een centrum voor leerlingenbegeleiding. Mijn takenpakket bestond toen voornamelijk uit het begeleiden van leerlingen (secundair onderwijs) met socio-emotionele, leer- en gedragsproblemen. Dit samen met de zorgwerking van de school en eventuele betrokken diensten (Integrale Jeugdzorg, psychologen, thuisbegeleidingsdiensten etc.). Een beperkt deel van mijn pakket bestond ook uit diagnostisch onderzoek en verslaggeving.