fatma

Naam:
Fatma Özdemir
Opleiding(en):
toegepaste psychologie, lerarenopleiding, postgraduaat seksuologische hulpverlening, gedragscounseling en autismespectrum
Plaats van tewerkstelling:
Psychologenpraktijk Kriekelaar en Thomas More Antwerpen
Functie:
Gedragscounselor, auti-coach, docente en supervisor

 

 

Hoe ziet je takenpakket als psychologisch consulent bij Psychologenpraktijk Kriekelaar eruit? Met wie werk je samen?

Bij de Kriekelaar werk ik als gedragscounselor en auti-coach. We zijn een groeiend team van 7 collega’s. We hebben elke maand 2x een teamvergadering en intervisie. We maken dan tijd voor elkaar om te horen hoe het écht met iedereen gaat, we bekijken de wachtlijst en bespreken casussen. Zo zorgen we ervoor dat we niet te vastlopen en elkaar kunnen ondersteunen.

De counseling- en therapie-sessies doen we individueel. Ik zie wekelijks +/- 12 cliënten, kinderen/jongeren en ouders, met verschillende problematieken. Soms is er ook overleg nodig met andere diensten bv. school of andere betrokken hulpverleners.

Ik heb dus wekelijks sessies met cliënten, hier hoort elke keer een voorbereiding bij. Naast de sessies horen ook een aantal kleine administratieve taken bij ons takenpakket: een verslag maken, mails, papieren mutualiteit, eigen boekhouding, …

We werken ook samen met een kinderpsychiater, maandelijks hebben we overleg.

 

Hoe ziet je takenpakket als docente bij Thomas More eruit? Met wie werk je samen?

Bij Thomas More geef ik vooral les in de graduaatsopleidingen orthopedagogische begeleiding, maatschappelijk werk en HR- support. Ik heb een kleine opdracht bij Toegepaste Psychologie, namelijk als stage- supervisor. De vakken die ik geef zijn: omgaan met diversiteit, gespreksvaardigheden, actuele begeleidingskaders, sociale en cross culturele psychologie, werken met een ondersteuningsplan, …

Ik begeleid ook 2 groepen doorheen het jaar in hun groeiproces. Ik ben hun supervisor voor het module werkplekleren. De graduaatstudenten beginnen heel snel in een academiejaar met praktijkervaring en lopen minstens 2 dagen per week stage. Hierbij horen individuele supervisies, groepssupervisies en stagebezoeken.

Daarnaast zit ik ook in 2 werkgroepen, namelijk omtrent diversiteit en sociale media. Heel fijn om dit voor de opleidingen te mogen doen. Dit houdt in dat ik mee onze sociale media- pagina’s beheer en leuke of interessante zaken over de opleidingen en vakken deel.

In de werkgroep diversiteit is er sinds dit jaar terug leven geblazen met als doel om nog breder aan de slag te gaan met inclusie op de campussen in Antwerpen. Mijn persoonlijk doel hierbij is dat alle studenten en docenten, maakt niet uit met welke rugzak of deelidentiteiten, zich hier welkom en thuis kunnen voelen. Er zijn best nog veel mensen die door de mazen van het net vallen en bv. niet tot hoger onderwijs geraken door omstandigheden terwijl ze wel de capaciteiten hebben. Verbondenheid is voor mij belangrijk. Als wij, als hogeschool, dit kunnen realiseren dan zijn we goed bezig.

 

Tot welke doelgroep richt je je bij de Kriekelaar?

Ik werk met verschillende doelgroepen, zowel met kinderen, jongeren en ouders. Ik werk wel heel graag met jonge kinderen en met ouders bv. rond opvoedingsvragen of gedragsproblemen. Met kinderen werk ik heel graag rond sociale vaardigheden, omgaan met boosheid/emoties en rond zelfvertrouwen.

Volgend jaar ga ik ook groepstrainingen geven aan kinderen, samen met een collega. Daar kijk ik ook echt naar uit.

 

Hoe kan een traject bij De Kriekelaar er zo al uitzien? Met welke problematieken komen mensen naar jou?

Cliënten kunnen zich aanmelden via de website of telefonisch. Ze kunnen dan een consult inboeken. Hier gebeurt een eerste verkenning: wat is de hulpvraag en zijn wij de dienst die kan helpen? Belangrijk om hiernaar te kijken want we willen vermijden dat mensen maanden op een wachtlijst gaan staan, terwijl ze niet bij de juiste hulpverlening zijn. Na het consult komen cliënten op de wachtlijst. Zodra een collega of ik plek heeft/heb, bekijken we de wachtlijst en starten we de eerstvolgende cliënt op. We contacteren dan de cliënt en plannen een eerste sessie in. De eerste sessie gaat vaak samen met ouders door. In deze sessie overloop ik alle informatie die ik al heb: klopt deze informatie nog, is er verandering, …? We gaan dan kennismaken, overlopen de verwachtingen, bedenkingen, bezorgdheden en we maken afspraken. Daarna plan ik sessies met het kind of de jongere individueel. Deze sessies verschillen maar met het kind werk ik vaak meer op een speelse wijze: veel tekenen, kinderyoga, herkenbare verhaaltjes, rollenspel met poppen, …

Mensen komen met verschillende problematieken. De problematieken waarmee ik momenteel aan de slag ben zijn: piekeren, omgaan met stress en hyperventilatie, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, donkere gedachten, ASS, selectief mutisme, plasproblemen, slaapproblemen, dwang en tics, opvoedingsvragen, omgaan met boosheid, rouwverwerking, omgaan met scheiding ouders en angsten. Maar mensen komen ook met andere hulpvragen: vragen rond identiteit, seksualiteit, eetstoornissen, faalangst, …

Ook voor groepstrainingen kunnen ze terecht bv. omgaan met boosheid, faalangst, sociale vaardigheden, …

 

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?

Ik merk dat de combinatie van theorie en praktijk een grote meerwaarde is geweest. Ik ben vaak snel inzetbaar geweest omdat er rond verschillende methodieken en doelgroepen wel wat know-how was. Dus de kennis die we meekrijgen is erg waardevol in het werkveld. Gespreksvoering en het oplossingsgericht kunnen werken heeft ook zijn meerwaarde getoond in het werkveld. Het fijne aan psychologisch consulent zijn is ook dat je wel wat theoretische en praktijkgerichte bagage hebt als je afstudeert, maar hierna ook zeer veel kunt bijstuderen. Je kan zoveel bijleren, verder verdiepen, oefenen, … omdat je al een goede basis hebt. Je kan je zeker verdiepen in een bepaalde doelgroep of methodiek maar je kan ook, zoals bij mij het geval was, een soort van manusje van alles worden 😊.

 

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

Jazeker, ik ben na het afstuderen bij Thomas More direct kunnen starten bij CAW Antwerpen als (preventieve) woonbegeleidster. Daarna heb ik bij verschillende organisaties contextbegeleiding gedaan, zowel bij de Touter als bij een CKG. Bij deze jobs had ik wekelijks teamvergadering, deed ik budgetbegeleiding en deed ik bijna elke dag huisbezoeken of ging ik mee met ouders of kinderen en jongeren naar andere diensten om hen te ondersteunen bv. naar een advocaat, naar de jeugdrechtbank, naar school, naar de tandarts, …

Ik heb ook in OKAN- onderwijs gestaan om zowel les te geven en als leerlingbegeleidster. De laatste job die ik had, voor de Kriekelaar en Thomas More was als groepstrainster bij STOP 4-7. Daar gaf ik groepssessies aan kinderen, leerkrachten en ouders.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting(s)?

Goh, de grootste uitdagingen vind ik de machteloosheid die je kan ervaren. De machteloosheid rond wachtlijsten, mensen soms niet kunnen helpen of beslissingen van het beleid of overheid. Dit zijn zaken waar je geen controle over hebt en vaak weinig aan kunt doen en je ziet mensen lijden, wat het soms wel moeilijk maakt.

Een leuke uitdaging daarentegen is ‘mee’ zijn met nieuwe methodieken en de wetenschap. Ik geniet ervan om bij te leren, het is ook nu mijn eerste academiejaar waar ik mij niet heb ingeschreven voor een nieuwe opleiding sinds het afstuderen na TP. Je kan na TP blijven leren en blijven groeien, wat veel voldoening geeft.

 

Je bent ook lid van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten. Wat heeft je deze stap doen zetten? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap bij de BPC?

Ik vond het belangrijk om verbonden te blijven met de opleiding. Deze opleiding heeft veel betekend voor mij, ook op persoonlijk vlak. De groei die ik heb mogen maken tijdens de opleiding TP heeft een enorme waarde voor mij. Ik zie dat er achter de schermen bij de BPC hard wordt gewerkt en men onze titel wel behartigt. Je kan er ook terecht voor advies, omtrent rechten en plichten. Hier had ik ook een vraag rond en was wel dankbaar dat ik niet alle wetgevingen zelf moest uitpluizen en dat ik terecht kon bij mensen die dit opvolgen en een helder kader hebben rond onze titel, rechten en plichten, …