Beste leden,

BPC heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen doorgenomen en we kunnen met plezier melden dat we in meerdere programma’s vermeld worden in het kader van onze erkenning als ondersteunend GGZ-beroep.

Voor degenen die begaan zijn met de erkenning van onze beroepsgroep, geven we hieronder een overzicht van de standpunten van de verschillende partijen met betrekking tot de erkenning van de psychologisch consulent. We kunnen jullie met blijdschap vertellen dat meerdere partijen onze erkenning ondersteunen. Het lobbywerk, het vele schrijven, en het reageren op interpellaties in de Kamer beginnen steeds meer hun vruchten af te werpen.

PartijIn hun programma
CD&VHet is essentieel om de klinisch seksuoloog en andere ondersteunende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg wettelijk te erkennen en hun taken duidelijk te definiëren.
Groen/
N-VADe tweede schil is de laagdrempelige ambulante zorgverlening. We kijken daarbij in de eerste instantie naar de psycholoog, die bijgestaan kan worden door andere zorgberoepen zoals de psychotherapeut of de psychologisch consulent.
Open VLDWe zorgen voor een betere afstemming van de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg tussen de gemeenschappen en het federale niveau, door de creatie van een platform voor kennisuitwisseling en door de erkenning van klinisch seksuologen en van ondersteunende geestelijke gezondheidszorgberoepen, en door de invoering van een professionele stage voor klinisch orthopedagogen en psychologen. 
PVDA/
Vlaams Belang/
VooruitBinnen de geestelijke gezondheidszorg voorzien we een kader voor de ondersteunende beroepen, met een plaats voor bachelors in de toegepaste psychologie, ter ondersteuning van de eerstelijnspsycholoog. 

Ere wie ere toekomt, er zijn twee partijen die al sinds enkele jaren de psychologisch consulent mee in de kijker zetten. In eerste instantie bedanken we mevrouw Els Van Hoof (CD&V), zij diende een wetsvoorstel in en bepleitte actief de erkenning in de Commissie Volksgezondheid. Ook mevrouw Kathleen Depoorter (N-VA) zette de jongste jaren mee haar schouders onder onze erkenning. Samen met Els Van Hoof stelde zij in de commissie meerdere vragen omtrent de erkenning en benadrukten ze allebei het belang van onze erkenning tijdens de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid 2024.