Exclusief voor leden


De dossiers die BPC aanbiedt, zijn enkel beschikbaar voor geregistreerde leden. Indien u nog geen lid bent, gelieve zich eerst in te schrijven.

Lid worden →

Klinische psychologie en psychotherapie

De werkgroep ‘Klinische Psychologie en psychotherapie’ zet zich in voor alle psychologisch consulenten die actief zijn binnen het klinische werkveld. Hieronder valt een grote diversiteit aan activiteiten. Zo informeren wij onder meer onze leden, definiëren we beroep-specifieke vaardigheden en competenties, promoten we onze beroepsgroep in het klinische werkveld, en vertegenwoordigen we de psychologisch consulent op politiek niveau.

School- en pedagogische psychologie

Binnen het school- en pedagogisch werkveld zijn veel psychologisch consulenten werkzaam. Onze leden zijn ondertussen onmisbaar binnen centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor ontwikkelingsstoornissen, het buitengewoon onderwijs, de zorgcoördinatie, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor beschut wonen, diensten voor pleegzorg, opvoedingswinkels…

Arbeids- en organisatiepsychologie

Als psychologisch consulent werkzaam in de arbeids- en organisatie sector dan denken we aan de interimbureau’s, arbeidscoaches, mensen werkzaam op preventiediensten, werkzaam binnen de reclame wereld, enzovoorts. Indien je meer informatie wenst over deze specifieke sector binnen het psychologische werkveld dan kan je in deze categorie verder lezen wat de beroepsvereniging tracht te verwezenlijken om ook hun positie te versterken.

Starters - Zelfstandigen

Ben je geïnteresseerd om te starten als zelfstandig psychologisch consulent? Weet je echter nog niet goed wat hier allemaal bij komt kijken. Lees dan even verder in onze artikels voor starters. De startersgids die we in samenwerking met SBB boekhoudkantoor hebben ontwikkeld is alvast een goede leidraad. Bij vragen kan je steeds contact opnemen met ons via info@psychologischconsulent.be. Succes!

Beroepsprofilering

Wie zijn ze, wat doen ze? Soms een prangende vraag wanneer het gaat over beroepsafbakening en identiteit. Waar staat een psychologisch consulent voor en wat kan van hem/haar verwacht worden? Wens je wat meer te weten over de professionele identiteit van de psychologisch consulent, lees dan even verder in onderstaande artikels.