Getuigenis van een Psychologisch Consulent – Marjolein Paepen

marjolein

 

Naam: Marjolein Paepen

Opleiding(en): Bachelor Toegepaste Psychologie, Therapie-opleiding Emotion Focused Therapy

Plaats van tewerkstelling: CAW Antwerpen

 

Je werkt voor het CAW Antwerpen en neemt de coördinatie op van het team Levens- en gezinsvragen en een Kruispunt. Wat houden deze twee deelwerkingen juist in?

 Een Kruispunt biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen. We luisteren naar de cliënt zijn verhaal en vragen. We helpen hem of haar verder in één of meer gesprekken en verwijzen door indien nodig. Het gaat dus om kortdurende trajecten. We zijn er voor cliënten van 16 jaar of ouder en onze hulp is gratis. We zien cliënten met verschillende achtergronden en bieden ook gesprekken aan in andere talen. Indien nodig, werken we met tolk.

In een Kruispunt zitten medewerkers uit verschillende organisaties. Binnen mijn werking is dat CAW, Andante, Mobilant en Multiversum.

Binnen Levens- en gezinsvragen ligt de focus op relatie gerelateerde vragen. Wij krijgen aanmeldingen van koppels en gezinnen maar ook individuen die worstelen met een relatie. Het gaat over relaties met partner, ouder, kind…

 We zijn er voor volwassenen van 18 jaar of ouder en onze hulp is gratis. We zien cliënten met diverse achtergronden en bieden ook gesprekken aan in andere talen. Indien nodig, werken we met tolk.

Waar een Kruispunt gaat over kortdurende trajecten, kan dit binnen Levens- en gezinsvragen ook om een langdurig traject gaan.

 

 Hoe ziet je takenpakket eruit binnen een Hometeam en een Kruispunt CAW?

 Bij beiden werkingen is mijn voornaamste taak om deze in goede banen te leiden. Structuur brengen, organiseren en plannen van bijvoorbeeld vergaderingen. Vergaderen met de teams, verslagen maken. Opvolgen hoe mijn werkingen lopen door bijvoorbeeld de instroom en uitstroom van cliënten te evalueren. Zorgen voor bekendmaking van mijn werkingen bij andere diensten.

Medewerkers opvolgen, coachen en sturen. Nieuwe medewerkers ontvangen en wegwijs heten.

Overleggen met andere partners, organisaties en werkingen op elkaar afstemmen.

Er is ook een administratief luik: uurroosters, verlof aanvragen, registratie van cliënten opvolgen…

Ik zie daarnaast nog een paar cliënten.

 

Wat zijn de meest voorkomende vragen waarmee mensen tot bij jou komen?

 Binnen een Kruispunt krijgen we veel vragen rond stress, depressie, angst.

Binnen Levens- en gezinsvragen krijgen we veel koppelvragen. Gezien we in de Stad zitten, gaat het vaak om complexe vragen. Koppels met tolk, IFG. Mensen die in de illegaliteit zitten.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen in jouw werksetting?

 De grootste uitdaging is overzicht bewaren. Ik coördineer meerdere werkingen en volg vele medewerkers op. Er is veel om aan te denken en mee rekening te houden. Bijkomend is het omgaan met stress en de kalmte bewaren ook een uitdaging. Er komt bij momenten veel op mij af waardoor het wel eens chaos wordt in mijn hoofd.

 

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheid de psychologisch consulent zich in de praktijk?

Als Psychologisch consulent hebben wij heel wat bagage in het praktijkgericht werken wat helpt op de werkvloer. Wij zijn ook goed opgeleid in het coachen en motiveren van cliënten hetgeen ik dan inzet in het opvolgen van mijn medewerkers.

Voor een Kruispunt, hebben wij de ideale achtergrond gezien het gaat om eerstelijnsvragen en gerichte kortdurende trajecten.

 

Je zet je ook in als bestuurder bij de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten. Vanwaar dit engagement?

Mijn engagement vertrekt vooral vanuit een appreciatie voor onze opleiding en titel. Zelf vind ik dat wij nog altijd onderschat worden en te weinig worden gezien als een volwaardige partner. Mee strijden voor erkenning zie ik dan ook als een belangrijke uitdaging.

 

 Heb je nog voor een andere werkgever of in een andere functie gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

 Ik ben begonnen als vrijwilliger bij Team Levens- en gezinsvragen binnen CAW Antwerpen. Ik heb kort nadien een contract gekregen. Mijn takenpakket was intakes en begeleidingen van individuele cliënten. Ik deed daarnaast ook verslaggeving en het uitwerken van een project ‘kortdurend werken’. 

Sinds 3 jaar ben ik teamverantwoordelijke van deze werking en ben ik cliënten aan het afbouwen.