Annick BPC

 

Naam: Annick Vermeulen

Opleiding(en): Bachelor Toegepaste Psychologie – Getuigschrift Sportpsychologie Postgraduaat Gedragscounseling – Relaxatietherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen – Opleiding ACT en ACT4kids

Plaats van tewerkstelling: Piva en De Kriekelaar

 

Hoe ziet je takenpakket als leerlingenbegeleider/gedragscounselor bij PIVA eruit? Met wie werk je samen?

 Binnen PIVA (secundair onderwijs, A en B-stroom) werk ik als vertrouwenspersoon voor leerlingen met socio-emotionele problemen. Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor een luisterend oor, advies of hulp, een doorverwijzing, … rond thema’s waar leerlingen het moeilijk mee hebben. Dit kan rond school gaan, rond de thuissituatie, problemen in relaties, in de knoop liggen met zichzelf, …. We zoeken samen naar een gerichte oplossing. Ik geef tevens faalangsttraining op school. Deze training wordt per graad aangeboden. Ik schrijf ook draaiboeken uit, o.a. rouwdraaiboek, suïcidepreventie-draaiboek.

Daarnaast ben ik lid van het zorgteam waarmee we wekelijks een overleg hebben en bepaalde zorgleerlingen besproken worden rond aanpak, gedrag enz. Het zorgteam bestaat uit de adjunct-directeur, zorgcoaches, attitudecoaches, vertrouwenspersonen en het CLB.

Wat is er specifiek aan de leeftijdsgroep waarmee in PIVA je samenwerkt?

 Binnen PIVA werk ik met 12 tot 21-jarigen, zowel uit de technische richtingen (A-stroom) als de beroepsrichtingen (B-stroom). Deze leerlingen volgen een opleiding voor bakkerij, slagerij, restaurant-keuken of toerisme.

Daarnaast trachten we ook samen te werken met de ouders van de leerlingen en hen zoveel mogelijk te betrekken bij schools functioneren en het welbevinden.

Hoe ziet je takenpakket eruit als gedragscounselor bij psychologenpraktijk Kriekelaar? Tot welke doelgroep richt je je daar?

 Binnen de psychologenpraktijk werk ik als gedragscounselor op de 1e lijn. Het gaat om kortdurende psychologische interventies binnen het gedragstherapeutisch denkkader. Binnen Kriekelaar werken gedragscounselors op de 1e lijn en gedragstherapeuten op de 2e lijn.

Als gedragscounselor train, ondersteun en begeleid je kinderen, jongeren en jongvolwassenen die lichte en milde psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. We richten ons heel hard op het denken, voelen en doen.

Ik werk met cliënten in de leeftijdscategorie 6 tot en met 25 jaar. Daarnaast doe ik ook ouderbegeleidingen. 

Hoe kan een traject bij psychologenpraktijk Kriekelaar er zo al uitzien? Met welke problematieken komen mensen naar jou?

 We werken binnen de praktijk met een consultatie-systeem. Mensen kunnen zich online aanmelden voor een kort consultatiegesprek waarbij door de cliënt en/of ouders de klachten en hulpvraag besproken worden. Tijdens dit gesprek wordt er samen bekeken voor welk traject de cliënt in aanmerking komt (1e lijn, 2e lijn, online hulp, diagnostiek, groepssessies, informatiesessies).

Wanneer ze op een wachtlijst staan voor de 1e lijn, nodig ik zowel de ouders als de cliënt uit voor een intakegesprek, waarbij er veel dieper wordt ingegaan op de klachten, het functioneren op de verschillende vlakken, de hulpvraag, …

Het kortdurende traject bestaat uit een 10-tal sessies, waarbij we de cliënt en/of de ouders handvatten geven om verder aan de slag te gaan. Soms zijn er meer sessies nodig of verwijzen we door naar een collega die binnen de 2e lijn werkzaam is. We werken ook nauw samen met een kinder- en jeugdpsychiater. Ook de school is vaak betrokken waarbij een schooloverleg ook bij ons takenpakket hoort.

Binnen de 1e lijn zien we cliënten met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, depressieve klachten, faalangst, sociale angst, angststoornissen, fobieën, hoogsensitiviteit, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of ASS, moeilijk gedrag, slaapproblemen, emotieregulatiestoornissen, boosheid, …

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?

 We worden als psychologisch consulent zowel sterk theoretisch als praktisch opgeleid, waardoor we een goede basis hebben als we in het werkveld terecht komen. We hebben in onze opleiding heel wat gesprekstechnieken, observatietechnieken en psychodiagnostiek meegekregen. Hiermee hebben we op bepaalde vlakken vaak een voorsprong.

Als psychologisch consulent en gedragscounselor binnen de 1e-lijnswerking kunnen we er mee voor zorgen dat de wachtlijsten beperkt blijven omwille van de kortdurende interventies. We proberen cliënten hun leven terug op de rails te krijgen, hen de nodige handvatten te geven om er zelf mee aan de slag te kunnen en dit beperkt in tijd. We proberen dus zowel hen als hun omgeving sterker te maken.

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

 Ja, ik ben mijn carrière begonnen in 1998 als research-assistent binnen een marketingbedrijf (Censydiam). Dit was een boeiende ervaring maar ik zocht meer uitdaging binnen de zachte sector. Daar stond ik mee in voor de kwalitatieve onderzoeken, observaties, diepte-interviews en de rapporten schrijven voor de klanten.

Nadien heb ik een aantal jaren als sociotherapeut gewerkt binnen een psychiatrische afdeling van ZNA Stuivenberg. Mijn takenpakket bestond uit het geven van individuele (gespreks)therapie en groepstherapie aan patiënten op een gesloten opname-afdeling voor psychotische jongvolwassenen. Samen met de patiënten werken aan de re-integratie binnen de maatschappij. Dit alles binnen een multidisciplinair team.

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting(s)?

 Eerst en vooral goed voor jezelf zorgen! Het is fijn en belangrijk om in een team te werken waarbij je terecht kan.

Daarnaast jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen door vormingen, opleidingen, … Het postgraduaat gedragscounseling is ook echt een meerwaarde aan mijn functie. Momenteel volg ik het postgraduaat tot relaxatietherapeut aan de KUL en verdiep ik me in enkele ACT-opleidingen.

Onze beroepstitel als psychologisch consulent waardig maken. Vaak doen we hetzelfde werk als een master, maar worden we nog als ‘hulpje’ beschouwd.

Je bent ook deel van het dagelijks bestuur van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten. Wat heeft je deze stap doen zetten? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap/bestuurdersmandaat bij de BPC?

 Meteen na mijn studies ben ik lid geworden van de beroepsvereniging. Zo kon ik vooral op de hoogte blijven van de vacatures. In de loop van de jaren volgde ik ook de eventuele veranderingen op binnen onze beroepstitel. Sinds ik afstudeerde in 1998 is er veel veranderd binnen de geestelijke gezondheidszorg en wordt er nu vooral gewerkt rond een erkenning van onze beroepstitel/statuut. Het leek me boeiend om hier een steentje aan bij te dragen. Het is fijn om met collega’s vanuit dezelfde opleiding na te denken over belangrijke thema’s.

De BPC is ook een enorme meerwaarde voor startende zelfstandigen aangezien ze toegang (en infomomenten) geven rond de startersgids voor psychologisch consulenten.