BPC werkte het voorbije jaar een werktekst uit die als basis moet dienen voor een wetsvoorstel waarin de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep erkend wordt. Zoals eerder gecommuniceerd, vonden wij een politieke bondgenoot in volksvertegenwoordigster Nathalie Muylle. Mevrouw Muylle en de CD&V engageren zich om het wetsvoorstel verder vorm te geven en uiteindelijk ook aan de commissie Volksgezondheid voor te leggen.

Op donderdag 5 september trok BPC naar het federaal parlement om de werktekst voor te leggen aan mevrouw Muylle. We waren dan ook tevreden om vast te stellen dat de tekst goed ontvangen werd en een degelijke basis vormt om het wetsvoorstel verder rond op te bouwen. De politieke molen kan m.a.w. beginnen draaien.

Dit proces zal – zoals steeds – enige tijd in beslag nemen. Zo dient de tekst eerst langs de CD&V fractie te passeren, waarna deze ter bespreking in de commissie Volksgezondheid wordt ingediend, om uiteindelijk als wetsvoorstel gestemd te worden in de plenaire vergadering van het Federaal Parlement.

We houden jullie graag op de hoogte.