BTW-vrijstelling voor psychologisch consulent - psychotherapeut

Psychologisch consulenten die onder de overgangsmaatregelen psychotherapie...


Volgende stap gezet richting erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep

BPC werkte het voorbije jaar een werktekst uit die als basis moet dienen voor...


‘De psychologisch consulent’ in de Commissie Volksgezondheid

De Vlaamse en Franstalige opleidingen Toegepaste Psychologie waren uitgenodigd...


Overzicht toelatingsvoorwaarden psychotherapie-opleidingen

Sinds de hervorming van de wet voor geestelijke gezondheidszorgberoepen zijn de...


BPC vraagt therapieopleidingen om transparantie

BPC wordt regelmatig aangesproken door onze huidige leden en toekomstige leden...


Grondwettelijk Hof vernietigt artikel 11 wet Psychotherapie

Op 26 december van vorig jaar berichtten we dat de recente wet omtrent de...


Wet psychotherapie wordt deels opgeschort

We vernemen net dat het Grondwettelijk Hof een (deel) van de nieuwe wet...


Presentatie Helena Sybers Vives Hogeschool

Afgelopen maand sprak onze voorzitter, Helena Sybers, voor een geïnteresseerd...


Opiniestuk

De beroepsvereniging publiceert een opiniestuk naar aanleiding van de nieuwe...


Wetsontwerp: regeling (geestelijke) gezondheidszorg beroepen (20/06/2016)

In juni 2016 verscheen in het staatsblad een nieuw wetsontwerp betreffende de...