De Vlaamse en Franstalige opleidingen Toegepaste Psychologie waren uitgenodigd om op 16 mei ’18 in de Commissie Volksgezondheid toe te lichten waarom de Psychologisch Consulent een erkenning als ondersteunend GGZ-beroep verdient. Opleidingshoofden Peter De Graef (Thomas More, Antwerpen) en Fabienne Deschoenmaeker (Marie Haps, Brussel) leverden samen een sterk en vooral eensgezind pleidooi. Beiden slaagden ze erin de unieke kwaliteiten van onze beroepsgroep in de verf te zetten en de Volksvertegenwoordigers eraan te herinneren dat de psychologisch consulent bijdraagt aan een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare psychologische hulpverlening. Beide opleidingshoofden verduidelijkten dat een erkenning als ondersteunend GGZ-beroep onontbeerlijk is om de toekomst van de psychologisch consulent – en diens bijdrage in een GGZ-landschap met een steeds groeiende zorgvraag – te vrijwaren. Dergelijke erkenning zou bovendien een bekrachtiging betekenen van de reeds bestaande complementaire en multidisciplinaire samenwerking met de andere GGZ-beroepen in het werkveld.

Op basis van de gestelde vragen – en uiteraard op basis van de uitnodiging op zich – werd duidelijk dat de Volksvertegenwoordigers de erkenning en definiëring van de ondersteunende GGZ-beroepen ernstig nemen. Er werd dan ook geadviseerd om zo snel mogelijk werk te maken van een gelijkgestemd voorstel op Federaal niveau. Dit betekent een voorstel dat gedragen wordt door de vertegenwoordigers van de erkende GGZ-beroepen, de psychologisch consulenten en de Franstalige en Vlaamse opleidingen Toegepaste Psychologie. Uiteraard zijn wij als beroepsvereniging al volop in de weer om dit voorstel mee vorm te geven.

BPC is alvast verheugd dat psychologisch consulenten de eerste (en voorlopig enige) beroepsgroep is die geconsulteerd werd i.k.v. de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen. Onze politieke pleidooien (i.s.m. de opleidingen TP en Franstalige beroepsvereniging APPA) van de voorbije jaren lijken eindelijk hun vruchten af te werpen. Wij zien de uitnodiging door de Commissie Volksgezondheid dan ook als een belangrijke mijlpaal in onze lange en hobbelige weg naar erkenning.

Wordt vervolgd…

bpcpic