Bestuurder ledenbeheer

Annick Vermeulen

Ik studeerde af als ‘Assistente in de Psychologie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen. Na jaren werken als sociotherapeute op een psychiatrische afdeling van Stuivenberg, ben ik in 2007 gestart als leerlingbegeleider binnen het secundair onderwijs, waar ik momenteel jongeren begeleid op socio-emotioneel gebied. De wens om ooit als zelfstandige in bijberoep te starten bleef sterk aanwezig. Na het postgraduaat gedragscounseling ben ik dan ook als gedragscounselor in de psychologenpraktijk ‘Kriekelaar’ aan de slag gegaan. Hier begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders voor kortdurende behandelingen van milde problematieken.

Als actief bestuurslid binnen de beroepsvereniging voor psychologisch consulenten wil ik mijn schouders mee zetten onder de werkgroepen klinische psychologie en school- en pedagogische psychologie. Ik probeer mee te werken aan de profilering en bekendheid van de psychologisch consulenten binnen het werkveld.