Lees hier de laatste versie van deontologische code voor psychologisch consulenten. De oorspronkelijk code bood een stevige basis waar we samen met experten deontologie en ethiek en met psychologisch consulenten die in het werkveld staan op verder konden bouwen. Het resultaat is een volledig bijgewerkte deontologische code die aansluit bij de huidige realiteit van het werkveld en de wettelijke omkadering.

Deze versie werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 31 maart 2021.

Alle vragen, suggesties en opmerkingen kunnen doorgegeven worden via klachten@psychologischconsulent.be