yannick hellemans

Yannick Hellemans

Bestuurder praktijkvoering Nadat ik in 2015 als Psychologisch Consulent afstudeerde, combineerde ik mijn job in de verslavingszorg met een vierjarige psychotherapieopleiding. Kort daarop sloot ik aan bij Groepspraktijk Salus, waar ik tot op de dag van vandaag met veel trots aan de slag ga met...

johan cluyts

Johan Cluyts

Bestuurder deontologie Ik studeerde in 2007 af als Psychologisch Consulent aan wat toen nog de Lessius Hogeschool heette. Nadien behaalde ik nog een master in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Na wat korte omzwervingen in onder andere het jeugdwerk startte ik in 2014 als...

Lien Cleynhens

Lien Cleynhens

Ik studeerde af als Bachelor in de toegepaste psychologie aan de toenmalige Lessius Hogeschool, waarna ik mijn opleiding vervolgde met een opleidingstraject Psycho-pedagogische counseling aan hetzelfde instituut. In 2008, richtte ik mijn praktijk op en ging ik aan de slag als zelfstandig...

Johan De Keyzer

Johan De Keyzer

Penningmeester Ik volgde de opleiding ‘gegradueerde assistent in de psychologie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool. Na deze opleiding behaalde ik nog mijn master in de sociale agogiek. Sinds 2005 werk ik als studie- en studentenbegeleider en als lector aan de Thomas More...

Sam Dewaele

Ondervoorzitter Sinds het afronden van mijn opleiding aan de Thomas More hogeschool draag ik met veel trots de titel van Psychologisch Consulent. Met het oog op een continue professionalisering en verdere verkenning van mijn identiteit als hulpverlener volgde ik een vierjarige...

Marjolein Paepen

Marjolein Paepen

In 2011 behaalde ik met veel trots het diploma ‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie’ met als afstudeerrichting ‘Klinische Psychologie’. Om ervaring op te doen binnen de CAW-werking, startte ik in oktober 2013 als vrijwilliger bij het team ‘Levens -en Gezinsvragen’ in...