stijn bijttebier

Stijn Bijttebier

Na het voltooien van de master in klinische psychologie aan de UGent kreeg ik, na een aantal omzwervingen, de kans om een doctoraat te starten binnen de medische wetenschappen. Hierbij kon ik mezelf specialiseren in de studie van de neurobiologie van suïcidaal gedrag. Tijdens mijn doctoraat...

Lien Cleynhens

Lien Cleynhens

Ik studeerde af als Bachelor in de toegepaste psychologie aan de toenmalige Lessius Hogeschool, waarna ik mijn opleiding vervolgde met een opleidingstraject Psycho-pedagogische counseling aan hetzelfde instituut. In 2008, richtte ik mijn praktijk op en ging ik aan de slag als zelfstandig...

Johan De Keyzer

Johan De Keyzer

Ik volgde de opleiding ‘gegradueerde assistent in de psychologie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool. Na deze opleiding behaalde ik nog mijn master in de sociale agogiek. Sinds 2005 werk ik als studie- en studentenbegeleider en als lector aan de Thomas More Hogeschool. Op...

Sam Dewaele

Ondervoorzitter Sinds het afronden van mijn opleiding aan de Thomas More hogeschool draag ik met veel trots de titel van Psychologisch Consulent. Met het oog op een continue professionalisering en verdere verkenning van mijn identiteit als hulpverlener volgde ik een vierjarige...

Marjolein Paepen

Marjolein Paepen

In 2011 behaalde ik met veel trots het diploma ‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie’ met als afstudeerrichting ‘Klinische Psychologie’. Om ervaring op te doen binnen de CAW-werking, startte ik in oktober 2013 als vrijwilliger bij het team ‘Levens -en Gezinsvragen’ in...