Update 4/12❗️

Zelfstandig psychologisch consulenten mogen volgens het recent ministerieel besluit hun sessies opnieuw in de praktijk houden. Belangrijk hierbij is de strikte naleving van de hygiëne-maatregelen en de 1.5m afstand-regel. Huisbezoeken zijn niet toegestaan.
 
 De algemene richtlijnen vind je terug via: https://psychologischconsulent.be/nieuws/covid-19-maatregelen/
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Update 10/11:

via UNIZO bekomen we volgende aanvulling:

  • Als er sprake is van hoogdringendheid mag er een live gesprek georganiseerd worden, hetzij in de praktijk, hetzij buiten. Er is geen definitie van “hoogdringendheid”. Dit dient de hulpverlener zelf in eer en geweten te bepalen.
  • Er zijn geen beperkingen qua leeftijd als het gaat om hoogdringendheid. Het kan dus zowel voor minder- als meerderjarigen. Er zijn ook geen beperkingen qua cliëntsysteem. Je kan zowel met een individu, koppel als gezin afspraken. Uiteraard dien je in alle omstandigheden rekening te houden met de algemene regels.

2. BPC is van mening dat de psychologisch consulent hiermee in een uiterst onduidelijke positie is terechtgekomen en vreest dat de huidige maatregelen nefast kunnen zijn voor de praktijkvoering en het begeleidingsproces van de zorggebruiker. Wij hebben dan ook de bevoegde minister en onze politieke partners aangeschreven met de duidelijke oproep om ook de psychologisch consulent expliciet mee op te nemen in de lijst van essentiële beroepen.

 

Er kwamen de voorbije dagen heel wat – terechte – vragen en twijfels binnen rond het ministerieel besluit dat de huidige gedeeltelijke lockdown regelt. Vanuit BPC trachten we met deze communicatie jullie hierin toch enige duidelijkheid te bieden, in zoverre dit mogelijk is.

Om te beginnen is het belangrijk om de kanttekening te maken dat een beroepsvereniging geen officiële instantie is en bijgevolg ook geen bindende richtlijnen kan of mag uitschrijven. Dit is de taak van overheidsinstanties zoals de Federale Overheidsdiensten (FOD) en de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (adviserende functie). Wij kunnen als beroepsvereniging enkel een interpretatie maken van de huidige regelgeving, zoals momenteel geformuleerd in het ministerieel besluit. Ook hier worden we opnieuw geconfronteerd met de prangende nood aan een wettelijk kader voor onze beroepsgroep. Het is namelijk zo dat een officiële instantie in de eerste plaats concrete richtlijnen uitschrijft voor beroepen die binnen een wettelijk kader zijn opgenomen.

Na een lezing van het ministerieel besluit komt BPC tot de volgende conclusie:

1. Strikt genomen kunnen enkel erkende (geestelijke) gezondheidszorgberoepen face-to-face sessies organiseren. De hulpverlener dient hierbij zelf de inschatting te maken of een fysiek contact noodzakelijk is, in alle andere gevallen krijgen teleconsults de voorkeur.