UPDATE – September 2020

Gezien de recente heropflakkering van het COVID-19 virus raadt BPC haar leden aan om, waar mogelijk en indien niet hinderlijk voor het hulpverleningsproces, teleconsults te hanteren. We roepen onze leden daarnaast op om  de continuïteit van de zorg zo veel mogelijk te garanderen. Als hulpverlener blijft de psychologisch consulent, ook onder de Corona-maatregelen, zijn verantwoordelijkheid voor het psychisch welbevinden en de veiligheid van zijn cliënt dragen. Het is dan ook aan de psychologisch consulent om in geval van acute of dringende situaties in te schatten of face-to-face contact vereist is om die veiligheid te waarborgen (zie advies Federale Raad hieronder).

Face-to-face consultaties dienen steeds georganiseerd te worden volgens de geldende richtlijnen betreffende veiligheid en hygiëne, dit om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (zie links hieronder).

Hou rekening met het beroepsgeheim wanneer je gecontacteerd wordt i.k.v. contactonderzoek (zie advies psychologencommissie).

 

Wij raden onze leden aan om via volgende bronnen de nodige info en richtlijnen op te volgen:

Algemene en up-to-date info over de Corona epidemie en geldende maatregelen:

Overzicht info vanuit de psychologencommissie

Advies omtrent beroepsgeheim en contactonderzoek

COVID-19 – Procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privépraktijk

Unizo bundelt alle relevante info en mogelijke ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandigen:

 

> Download Affiche Covid-19 maatregelen <

Corona_affiche