UPDATE

Psychologisch consulenten worden niet expliciet vernoemd als essentieel beroep. De situatie is echter vergelijkbaar met die van de tandartsen, kinesisten en andere gezondheidszorgberoepen;

Tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen en andere gezondheidsberoepen mogen hun activiteiten blijven uitoefenen. De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt best uitgesteld.” https://www.unizo.be/advies/corona-mag-jouw-winkel-bedrijf-open-mogen-jouw-activiteitendiensten-doorgaan#Vrijeberoepen

BPC blijft haar leden aanraden om teleconsults als norm te hanteren. Alle niet-essentiële face-to-face consultaties en cliëntencontacten dienen dan ook vermeden te worden. We roepen onze leden daarnaast op om  de continuïteit van de zorg zo veel mogelijk te garanderen. Teleconsults kunnen hierbij een oplossing bieden (zie links hieronder voor richtlijnen en tips).

Als hulpverlener blijft de psychologisch consulent, ook onder de Corona-maatregelen, zijn verantwoordelijkheid voor het psychisch welbevinden en de veiligheid van zijn cliënt dragen. Het is dan ook aan de psychologisch consulent om in geval van acute of dringende situaties in te schatten of face-to-face contact vereist is om die veiligheid te waarborgen. Dergelijke dringende consultaties dienen steeds georganiseerd te worden volgens de geldende richtlijnen betreffende veiligheid en hygiëne, dit om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (zie links hieronder).

Psychologisch consulenten kunnen bij hun werkgever (bv. indien deze in dienst is binnen een groepspraktijk) een attest vragen om in geval van dringende consultaties de nodige woon-werkverplaatsing te maken. Zelfstandig psychologisch consulenten kunnen de verplaatsing individueel verantwoorden als een essentiële woon-werk verplaatsing in het kader van dringende hulpverlening aan hulpbehoevenden.

Wij raden onze leden aan om via volgende bronnen de nodige info en richtlijnen op te volgen:

Algemene en up-to-date info over de Corona epidemie en geldende maatregelen:

De VVKP voorziet heldere richtlijnen, specifieke voor psychologen, veel van de richtlijnen en tips zijn uiteraard ook relevant voor psychologisch consulenten:

  • https://vvkp.be/richtlijnen-voor-klinisch-psychologen-actueel

Unizo bundelt alle relevante info en mogelijke ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandigen:

De richtlijnen van de Federale Raad voor GGZ-beroepen:

  • https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/20200401-bureaufrggzb-nota_nl_covid-19.pdf

 

> Download Affiche Covid-19 maatregelen <

Corona_affiche