Charlien


Naam
: Charlien Broes
Bachelor Toegepaste Psychologie en Bachelor na Bachelor Autismespectrumstoornissen
Plaats van tewerkstelling: Ambulant Revalidatiecentrum D.A.T. en zelfstandige bij MDC De Kruin
Functie: Psychologisch Consulent

Hoe ziet je takenpakket eruit?

Zowel mijn werk binnen het CAR-D.A.T. als binnen MDC De Kruin omvat deels diagnostiek maar in hoofdzaak behandeling, coaching en begeleiding van kinderen.

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheid de psychologisch consulent zich in de praktijk?

Als psychologisch consulent ben ik niet alleen bekwaam in psychologische diagnosestelling maar vooral in begeleiding en ondersteuning van kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Dankzij de gespreks- en observatietechnieken die we meekregen tijdens de opleiding vorm ik als psychologisch consulent ook de schakel tussen cliënt, ouders en school. Ouderbegeleiding en schooloverleg zijn bijgevolg ook een belangrijk onderdeel van mijn job.

Je richt je op kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Je bent gespecialiseerd in werken met kinderen en jongeren met ASS. Wat maakt het werken met deze doelgroep zo bijzonder?

Bij kinderen met ASS is het steeds zoeken om contact met hen te maken en te onderhouden. Samen met deze kinderen ga ik op zoek naar hun mogelijkheden en talenten. Wanneer kinderen erin slagen hun talenten verder te ontwikkelen kunnen ze fier zijn op zichzelf.  

Op welke manier werk je met deze doelgroep? In welk opzicht is werken met deze doelgroep anders?

Kinderen met ASS onderscheiden zich door een andere, beperktere sociale interactie en communicatie en door repetitief gedrag waaronder hyperreactiviteit op sensorische stimuli vallen. Deze kinderen leren begrijpen en hun gedrag juist beoordelen vereist enige ervaring om de juiste aanpak te leren kiezen. Elk cliëntje vergt dan ook een individuele aanpak, een aanpak op maat.

Hoe lang duurt een gemiddeld traject?

Het is zeer moeilijk om in het algemeen te zeggen hoe lang een traject duurt omdat ook elk kind met ASS uniek is en een bijzondere, individuele aanpak verdient. Veel hangt af van de manier van sociale communicatie en interactie van het kind. Het ene kind stelt zich vlotter open tijdens de begeleiding dan het andere. Ook het intellectuele vermogen, de sterktes en beperkingen van het kind spelen hierbij een rol. Het ene kind zal sneller vaardigheden aangeleerd krijgen dan het andere. Dit zijn allemaal factoren die meespelen in de duur van de begeleiding. Een belangrijk issue hierbij is ook dat autisme niet te genezen is en het kind tijdens verschillende ontwikkelingsfasen misschien opnieuw een tijd begeleiding nodig heeft.

Werk je ook met de ouders of enkel met de kinderen? Hoe moeten we dit zien?

Net bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis vind ik het erg belangrijk om de ouders nauw te betrekken bij de begeleiding en hen op de hoogte te houden van de evolutie van hun kind tijdens de sessies. Het maken van de transfer van het geleerde tijdens de begeleiding naar het dagelijkse leven is vaak erg moeilijk en gebeurt meestal niet spontaan bij deze kinderen. Zeker kinderen met ASS hebben een beperkte transfer. Het spontane en intuïtieve is bij hen veel minder aanwezig en ze hebben hiervoor ondersteuning van hun omgeving nodig. Maar ook kinderen met ADHD hebben hun omgeving hiervoor nodig. De omgeving en in eerste instantie de ouders kunnen deze ondersteuning alleen bieden als je als therapeut in overleg gaat met hen en hierover open communiceert.

Daarnaast lopen ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis ook tegen moeilijkheden aan in de opvoeding. Ook voor opvoedingsondersteuning kunnen ouders bij mij terecht.

Kan je een voorbeeld geven wat je kan leren over een kind via spelcounseling? Hoe werkt dit juist?

Tijdens spelcounseling ga je spelenderwijs aan de slag met het kind en volg je de gedachtegang en manier van spelen van het kind. Een spelsituatie toont wat kinderen bezighoudt en maakt het voor een kind gemakkelijker om een probleem te uiten. Spelen is voor een kind immers ‘doen alsof’ en dat zorgt ervoor dat kinderen zich op dat moment veilig voelen. Al spelend gaat een kind zich dan ook ontspannen en worden moeilijkheden of gevoelens makkelijker bespreekbaar. Spelcounseling geeft dus veel informatie over de belevingswereld van het kind en schept de mogelijkheid beter te leren omgaan met emoties of negatieve ervaringen.

Je betrekt ook de broers en zussen in het traject met de jongere. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

De omgang met een broer of zus met bijvoorbeeld ADHD of autisme (ASS) verloopt vaak stroef. Veel voorkomende problemen zijn dat het samenspelen moeilijk verloopt, dat broer of zus niet begrijpt waarom het kind met ADHD of ASS op een bepaalde manier reageert en waarom er heel wat dingen in de omgeving of in het handelen van de ouders worden aangepast aan het functioneren van het kind met ADHD en ASS. Sommige broers of zusjes hebben hierdoor het gevoel minder aandacht van mama of papa te krijgen of minder te mogen dan hun broer of zus met een ontwikkelingsstoornis. Voor deze brussen kan psycho-educatie, zeer verhelderend werken. Heel concreet wordt dan uitgelegd wat ADHD of autisme is en hoe het komt dat hun broer of zus bepaald gedrag vertoont, waarom bepaalde dingen voor hen moeten aangepast worden, … Dit kan helpen om er meer begrip voor te krijgen, er beter mee te leren omgaan alsook het minderwaardigheidsgevoel van zichzelf binnen het gezin te herstellen.

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?

Neen dit zijn mijn eerste jobs. Juni 2016 ben ik afgestudeerd en in september datzelfde jaar startte ik als zelfstandige in MDC De Kruin. In januari 2017 maakte ik hiervan mijn bijberoep en startte deeltijds in het ambulant revalidatiecentrum te Aarschot (D.A.T.). Mijn takenpakket is gelijkaardig in beide settings.

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting?

De belangrijkste uitdaging voor mij is kinderen ondanks hun beperking(en) optimaal te laten functioneren in de maatschappij door samen met hen op zoek te gaan naar hun talenten en hen die te leren gebruiken ter compensatie van hun tekortkomingen. Bij elk kind is dit opnieuw een boeiende zoektocht.  

Ben je aangesloten bij de BPC? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap?

Meteen na mijn studies ben ik lid geworden van de beroepsvereniging. Zowel de website als de facebookpagina bieden heel wat belangrijke informatie. Ook de facebookgroep vind ik handig. Je kan er vragen stellen aan andere psychologisch consulenten, er worden vacatures geplaatst, … Bovendien krijg je het lidmaatschap gratis gedurende de eerste twee jaar nadat je afstudeert. Dat is mooi meegenomen en een ideale gelegenheid om de voordelen te leren kennen.