Een verruiming van het GGZ-budget en de bijhorende terugbetaling voor zorggebruikers hebben symbolisch een grote waarde. BPC onderzoekt momenteel wat de implicaties en de gevolgen voor psychologisch consulenten zijn van het akkoord in zijn huidige vorm. Samen met onze partners willen wij nagaan welke kansen het akkoord biedt en welke plaats de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep hierin zal krijgen.

Lees hier het akkoord: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx