Stevie Sarens
Opleiding: Toegepaste Psychologie, BanaBa Zorgverbreding en remediërend leren
Plaats van tewerkstelling: Stedelijk CLB Antwerpen
Functie: Pedagogisch werker

Het stedelijk CLB Antwerpen is verantwoordelijk voor de begeleiding en de preventieve gezondheidszorg van leerlingen in ongeveer 70 basisscholen, 20 secundaire scholen en 16 scholen voor Buitengewoon onderwijs. Dit houdt in dat er samengewerkt wordt zowel met leerlingen, ouders als schoolteams. Het stedelijk CLB werkt samen met het Stedelijk Onderwijs en hechten belang aan de democratische waarden van ieder, ongeacht geaardheid, status of achtergrond. Zij geloven in de groeikansen van elke lerende.

Er werken op het stedelijk CLB Antwerpen meer dan 100 personen. In multidisciplinaire teams werken artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, paramedische werkers, interculturele bemiddelaars en ook deze psychologisch consulente, Stevie Sarens, samen rond een zeer grote verscheidenheid aan hulpvragen.
Lees er hier meer over.

Hoe ziet je takenpakket eruit?
Als CLB-medewerker van verschillende secundaire scholen begeleid ik voornamelijk leerlingen. Ook scholen en ouders kunnen met hun vragen bij ons terecht. Deze vragen kan je onderverdelen in 4 domeinen: “Leren en studeren”, “Onderwijsloopbaan”, “psychosociaal functioneren” en “Preventieve gezondheidszorg”.
De focus bij mijn scholen ligt vooral op socio-emotionele begeleidingen van leerlingen. Wekelijks hebben wij als CLB-team overleg om leerlingen multidisciplinair (Ba en Ma psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundige, artsen en intercultureel bemiddelaars) te bespreken om zo tot het meest kwaliteitsvolle advies te komen. We bekijken wat de hulpvraag van de verschillende partijen is (school-leerling-ouders) en ruimere context om zo verder een strategie of advies te bepalen.
Concreet kan je zeggen dat ik erg veel gesprekken doe om klachten verder te verkennen, de sterktes te zoeken en samen naar een gerichte oplossing te zoeken.

Ook neem ik deel aan een werkgroep die instaat voor het up to date houden van ons psychodiagnostisch materiaal. Eveneens werk ik al een aantal schooljaren op rij mee aan de CLB-chat. Een extra laagdrempelig kanaal waar leerlingen met al hun vragen terecht kunnen.

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?
Een psychologisch consulent heeft een sterke theoretische maar eveneens praktische uitvoering. Hierdoor kunnen we met een sterke basis starten in het werkveld. We hebben een goede kennis van handelingsgerichte diagnostiek en kunnen hierdoor gefaseerd werken. Dit is duidelijk te merken tijdens teambesprekingen. Ook vallen we op door onze goede gesprekstechnische vaardigheden.

Kom je naast de leerlingen ook met andere partijen in contact?
Als CLB-anker van secundaire scholen kom ik meer in contact met leerlingen. Om goede begeleidingen te geven is het echter nodig om andere partijen te betrekken zoals ouders en andere hulpverleners. Het verschil in het secundair onderwijs is dat de leerlingen je makkelijker vinden en aanspreken.

Wat is specifiek aan deze leeftijdsgroep uit het secundair onderwijs? Waarvoor komen zij het meest bij jou terecht?
In het secundair onderwijs zijn de vragen naar ons voornamelijk gericht op psychosociaal functioneren. Dit kan gaan over problemen thuis, faalangst, depressieve gevoelens, etc.
Na een examenperiode krijgen we ook veel vragen rond ‘leren en studeren’ en ‘onderwijsloopbaan’.

In welke van de vier domeinen (leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal domein) ben je tewerkgesteld? Of werk je domein overschrijdend?
Ik sta in voor het onthaal van vragen over alle 4 domeinen. Als het gaat over leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding of psychosociaal functioneren zal ik de vraag verder verkennen om zo tot een aanbeveling of advies te komen. De vragen rond preventieve gezondheid zal ik na een onthaal doorgeven aan een collega van de medische discipline.

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting was dit? En wat was je takenpakket?
CLB-medewerker is mijn eerste job.

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting?
Doordat een CLB een brede instap is worden we geconfronteerd met heel verschillende problematieken waarin we niet altijd veel praktijkervaring hebben.