Getuigenis van een Psychologisch Consulent: Maarten Vanhoyland

Maarten_Vanhoyland

Naam: Maarten Vanhoyland
Opleiding(en): Bachelor Toegepaste Psychologie – Postgraduaat Psychodiagnostiek
Plaats van tewerkstelling: OPZC Rekem
Functie: Psychologisch Consulent (Psychodiagnosticus)

Hoe ziet je takenpakket eruit?

In het OPZC te Rekem ben ik werkzaam als voorzitter van het Psychodiagnostisch Centrum (PDC). De hoofdmoot van het werk bestaat uiteraard uit psychodiagnostisch onderzoek, waarin we aanvragen behandelen met betrekking tot het onderzoeken van intelligentie, persoonlijkheid, neuropsychologisch functioneren, ontwikkeling, … Om blijvende verbetering te garanderen komen hier nog andere taken bovenop, zoals literatuurstudie, netwerking, het uitwerken van testbatterijen, intervisie met collega’s, … Hiernaast proberen we studenten van de bachelor- en masteropleidingen een grondige basis mee te geven in de praktijk van het psychodiagnostisch onderzoek.

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheidt de psychologisch consulent zich in de praktijk?

Ik ben zelf afgestudeerd in 2006, dus er zijn sindsdien wel wat veranderingen geweest in de opleiding en het werkveld. We merken echter aan de studentenpopulatie dat psychodiagnostiek een constante is gebleven doorheen de jaren. Psychologisch consulenten hebben (nog steeds) een opvallende voorsprong in hun praktijkervaring met psychodiagnostische instrumenten. Het is net door die basis die ik meegekregen heb in de opleiding, dat ik gekozen heb om mij te specialiseren in psychodiagnostiek. Het is spijtig dat, ondanks deze specifieke expertise, er op beleidsniveau nog geregeld naar de PC gekeken wordt, als zijnde het ‘hulpje van de Master’. Laten we hopen dat de specialisatie in psychodiagnostiek ooit effectief (h)erkend wordt.

Heb je nog voor (een) andere werkgever(s) gewerkt als psychologisch consulent? In welke setting(en) was dit? En wat was je takenpakket?

Nog voor mijn tewerkstelling in het OPZC was ik een korte tijd werkzaam in Katarsis te Genk, een revalidatiecentrum voor mensen met een afhankelijkheidsproblematiek. Mijn takenpakket bestond hier ook uit psychodiagnostisch onderzoek, maar evenzeer individuele en groepscounseling. Heden ten dage ben ik bijkomend werkzaam als zelfstandige in bijberoep. Enerzijds als psychodiagnosticus in een psychologenpraktijk (Unio). Anderzijds als Research Assistant voor R-PAS, het vernieuwde scoringssysteem van de Rorschach.

Wat zijn de grootste uitdagingen in je werksetting?

Het meest langdurige proces zal sowieso de aanpassing van de mindset over psychodiagnostiek zijn. Nog al te vaak wordt psychodiagnostiek als een kil labo-onderzoek beschouwd, met als enige doel het stellen van een diagnose. In het PDC proberen we de principes van Therapeutische Assessment (S. Finn) te integreren, om diagnostiek behandelingsgericht te maken; met de patiënt als middel en diens hulpvraag en behandeling als doel.

Hoe ben je ertoe gekomen om zelf een psychodiagnostisch centrum op te richten? Wat miste je hieromtrent in de markt/praktijk?

De kennis en expertise met betrekking tot psychodiagnostiek was sterk versnipperd in het OPZC. Ondanks alle goede intenties, waren de tijd en middelen te beperkt om van diagnostiek een expertise te maken. Door het samenbrengen van psychodiagnostici heeft onze psychodiagnostiek een enorme, kwalitatieve boost gekregen, zowel inhoudelijk als structureel. Onze kennis wordt nu gedeeld waardoor we sneller en professioneler onderzoek kunnen verrichten.

Welke taken en disciplines breng je in dit psychodiagnostisch centrum samen?

Het PDC bestaat uit twee Masters in de Klinische Psychologie (waarvan één met een Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek en de andere met een forensische achtergrond) en twee Psychologisch Consulenten (waarvan één met een Postgraduaat Psychodiagnostiek, een andere met een neuropsychologische achtergrond). Deze combinatie zorgt voor een unieke mix in expertise en affiniteit. Uiteraard werken we ook nauw samen met de psychologen/psychiaters die vanuit hun zorgeenheden een diagnostische vraag stellen.

Ben je aangesloten bij de BPC? Wat is voor jou de meerwaarde van je lidmaatschap?

Bij de opstart van mijn statuut als zelfstandige in bijberoep, heb ik me ook aangesloten bij de BPC. Het heeft me toegang gegeven tot de startersgids voor Psychologisch Consulenten, wat ik als leidraad heb gebruikt in de complexe administratie. Bijkomend heb ik door mijn lidmaatschap een aantal vragen kunnen stellen met betrekking tot het werkveld, waar ik steeds vlot en professioneel een antwoord op gekregen heb. En ten laatste vind ik het gewoonweg evident om als trotse psychologisch consulent mij te verenigen met mijn collega’s.