maya2
Maya Hoppenbrouwers
Bachelor Toegepaste Psychologie – SPP
Plaats van tewerkstelling: STERKkamp vzw
Functie: organisatrice

STERKkamp organiseert in het Antwerpse kampen voor kinderen uit de lagere school waarbij hun welzijn voorop staat. Tijdens de STERKweken leren zij de kinderen sterker in hun schoenen staan door hen ’s ochtends op een speelse manier therapie/training te geven. Je kan de STERKweken curatief aanschouwen voor de kinderen die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben. De animatoren en therapeuten zijn geëngageerde vrijwilligers die op basis van hun diploma, ervaring en kwaliteiten geselecteerd worden.Wie kan mee op kamp?
Lees er hier meer over.

Hoe ziet je takenpakket eruit?

 • Draaiboek samenstellen (=> psychologische protocollen hanteren, bruikbare zaken voor de doelgroep selecteren, uitschrijven met monitoren als gebruikers in het achterhoofd, doel van de oefeningen noteren, knutsels bedenken, spelletjes integreren, goede afwisseling van actief-passief en auditief-visueel-motorisch zodat de aandacht van de kinderen erbij blijft)
 • Materiaal en locatie aankopen of huren
 • Rekruteren en selecteren van monitoren
 • Monitoren verwelkomen en hen de visie en missie van STERKkamp meegeven
 • Monitoren voorbereiden op het kamp: psycho-pedagogische tips meegeven, draaiboek overlopen, kindfiches overlopen, teambuildingsoefeningetjes voor de monitoren
 • Monitoren coachen op het kamp: observeren tijdens de therapie en achteraf kort feedback geven waarmee ze meteen praktisch aan de slag kunnen en hun vaardigheden verder ontwikkelen
 • Kinderen observeren op het kamp en individueel bespreken met de monitoren
 • Contact met ouders, oudergesprekken
 • STERKkamp aanbod bekend maken bij ouders, scholen, CLB’s, organisaties (zoals Huizen van het kind), logopedisten, huisartsen etc
 • Promo maken: folder ontwerpen, posters ontwerpen, website up to date houden, Facebookpagina up to date houden, op evenementen promo maken, …
 • Op het kamp monitoren ondersteunen (logistiek, emotioneel, …)
 • Individuele gesprekken met kinderen die het extra moeilijk hebben op kamp

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting? Hoe onderscheid de psychologisch consulent zich in de praktijk?

De praktische kant van de opleiding heeft een grote meerwaarde geboden! Ik merk bij de monitoren dat diegene met een TP-opleiding reeds veel betere gespreksvaardigheden hebben dan de Masters psychologieDaarnaast hebben zij vaak al kennis van de protocollen of principes (mindfulness, helpende en niet-helpende gedachten, spiegel jezelf spel, groepsdynamica, …).

Hoe ben je op het idee gekomen om STERKkamp op te richten?

Na jarenlange ervaring als animator en hoofdanimator (in binnen- en buitenland, met kinderen en jongeren van 3-21 jaar) en de liefde voor de psychologie vanuit mijn studie wilde ik beide combineren. Daarnaast merkte ik ook een leegte in het vrijetijdsaanbod voor kinderen die zich niet zo goed in hun vel voelen. In de algemene grote kampgroepen lopen zij soms letterlijk en figuurlijk verloren en voor een kamp voor kinderen met een specifieke stoornis komen ze ook niet in aanmerking. Daarnaast vind ik laagdrempelige hulpverlening ook zeer belangrijk. Het is een goede insteek om kinderen “gewoon op kamp te laten gaan” en hen tegelijkertijd aan te sterken in hun zelfbeeld.

Met wat voor problematieken hebben de kinderen die bij jullie terechtkomen te maken?

Dit zijn verschillende problematieken. Veel kinderen hebben een laag zelfbeeld, zijn onzeker, kunnen moeilijk omgaan met gevoelens. Sommige kinderen hebben faalangst. Ook kinderen met ASS en AD(H)D vinden hun weg tot bij ons. Daarnaast hebben we ook hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen en een meisje met selectief mutisme begeleid.

Op welke manier ondersteun je de kinderen met extra zorgnoden?

De kinderen worden tijdens de week ondersteund om zich zo goed mogelijk in hun vel te voelen en hen eindelijk een deel van een groep te laten voelen. Er wordt vanaf dag 1 heel hard gewerkt aan het groepsgevoel omdat deze kinderen dit vaak missen in het dagelijks leven. Zaken die voor ons als volwassene futiliteiten lijken, maar voor de kinderen als heel ernstig beschouwd worden, nemen we dan ook zeker onder de loep (bv. kindje dat komt zeggen dat een ander kindje hem stom vindt, hier gaan we het gesprek tussen beide aan, we steken het niet in de doofpot met de woorden “trek het je niet aan, doe niet flauw of dat is niet erg”.

Daarnaast reiken we de kinderen allerlei tools aan om zich ook na het kamp beter te doen voelen. Soms horen we van ouders dat ze deze tools ook thuis of op school gebruiken. Bv. de stapjes van sociale vaardigheden, een zorgendoosje, een gevoelsmeter enzovoort.

Is het kamp een eenmalig event voor de kinderen of zie je sommige kinderen terug voor een traject?

Momenteel hebben we STERKweek 1 en een vervolgkamp genaamd STERKweek 2. Op vraag van vele ouders en kinderen doen we ons best om een STERKweek 3 te realiseren tegen volgend schooljaar. We zien dus effectief kinderen terugkomen en dat is heel fijn. Je merkt de groei die ze gemaakt hebben en je ziet hen een beetje thuiskomen op het kamp.

Werk je ook met de ouders van die kinderen?

We opteren bewust niet voor een intakegesprek omwille van de laagdrempeligheid. Wél vind ik het belangrijk dat elke ouder per kampdag feedback krijgt over het gedrag en de groei van het kind. Op het einde van de kampweek trekken we meer tijd uit om uitgebreide feedback te geven (zowel mondeling als schriftelijk via een diploma). Twee weken na het kamp wordt er ook een opvolgmailtje naar de ouders gestuurd. Wanneer er belangrijke zaken besproken dienen te worden, maken we ook een afspraak met de ouders om dit privé te doen (bv bij vermoeden van een depressief beeld).

Heb je nog voor een andere werkgever gewerkt als psychologisch consulent?

STERKkamp vzw doe ik volledig vrijwillig. Hiernaast heb ik uiteraard een vaste job en deze vindt plaats in het A&O veld. Ik werk bij Risesmart Randstad als jobcoach en begeleid mensen in hun zoektocht naar werk. Hierbij geef ik zowel collectieve trainingen als individuele coachings.

Je kan STERKkamp contacteren via:
www.sterkkamp.beinfo@sterkkamp.be
www.facebook.com/STERKkamp
Tel nr.: 0475 33 82 78