Over deze dossiers


De werkgroep ‘Klinische Psychologie en psychotherapie’ zet zich in voor alle psychologisch consulenten die actief zijn binnen het klinische werkveld. Hieronder valt een grote diversiteit aan activiteiten. Zo informeren wij onder meer onze leden, definiëren we beroep-specifieke vaardigheden en competenties, promoten we onze beroepsgroep in het klinische werkveld, en vertegenwoordigen we de psychologisch consulent op politiek niveau.

De voorbije jaren slaagde BPC erin om in samenspraak met het werkveld de beroepstitel van de psychologisch consulent te definiëren en een bijhorend beroepsprofiel te ontwikkelen. Hierop verder bouwend zet de werkgroep zich momenteel voluit in om de psychologisch consulent alle groeikansen te bieden.

Immers zet een beroepstitel niet enkel onze unieke beroepscompetenties in de verf, het draagt ook bij tot de verdere ontplooiing én ontwikkeling van onze professionele identiteit.

Al doende proberen wij op een integere en transparante manier het debat aan te gaan, dit met het oog op een adequate en correcte wederkerige communicatie met het werkveld, politieke actoren en de academische wereld.

Het ultieme streefdoel van deze werkgroep bestaat erin om het professionele groeiproces van de klinisch psychologisch consulent te ondersteunen. Op die manier willen wij bijdragen tot de profilering van de psychologisch consulent als een vertrouwd ijkpunt – en baken van kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening.

Dossiers


Reorganisatie van de psychologische sector – aanbevelingen door het KCE

Op 14 april publiceerde het KCE zijn aanbevelingen betreffende de organisatie en financiering voor de psychologische sector. Het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) adviseert beleidsmakers in het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering....

FAQ wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Veel gestelde vragen betreffende de gewijzigde wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Antwoorden voor de Psychologisch Consulent. Editie 2016.  Klik hier om de pdf te bekijken

Commissievergadering Volksgezondheid (10/11/2015)

Op dinsdag 10 november 2015 trokken wij met een grote delegatie van alle opleidingen Toegepaste Psychologie (inclusief enkele vertegenwoordigers van ons Thomas More studentenplatform) en de twee beroepsverenigingen (B2TP en APPA) naar de openbare vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid. ...

Persbericht VLHORA

Geen verschraling van psychotherapie-aanbod. Ook gespecialiseerde professionele bachelors moeten verder toegang krijgen. De Vlaamse hogescholen pleiten ervoor om het breed en divers gamma hooggeschoolden blijvend toegang te verlenen tot de uitoefening van de psychotherapeutische...

Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning!

Antwerpen, 1 oktober 2015 Mededeling: Bachelors Toegepaste Psychologie pleiten voor (h)erkenning! Geachte heer, mevrouw, op 01/09/2016 treedt de Wet van 04/04/2014 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen in werking. Als vertegenwoordigers van de professionele bachelors...

Wetsontwerp: Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (18/05/2015)

In onderstaande bijlage  kan u het op 18 mei 2015 gepubliceerde wetsontwerp van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers inzake diverse bepalingen in de gezondheidszorg terug vinden. Het betreft een voorontwerp van de wet en verzamelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein...

Psychotherapie: advies Hoge Gezondheidsraad

Naar aanleiding van het debat rond de erkenning van de gezondheidszorg beroepen en de erkenning van het beroep als psychotherapeut wordt vaak verwezen naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en een netwerk van expert,  tracht de raad zijn adviezen...