Over deze dossiers


Wie zijn ze, wat doen ze? Soms een prangende vraag wanneer het gaat over beroepsafbakening en identiteit. Waar staat een psychologisch consulent voor en wat kan van hem/haar verwacht worden?

Wenst u wat meer te weten over de professionele identiteit van de psychologisch consulent, lees dan even verder in onderstaande artikels.

Dossiers


Verkiezingen 2024

Beste leden, BPC heeft de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen doorgenomen en we kunnen met plezier melden dat we in meerdere programma’s vermeld worden in het kader van onze erkenning als ondersteunend GGZ-beroep. Voor degenen die begaan zijn met de erkenning van onze…

Verkiezingsmemorandum BPC

Lees ons verkiezingsmemorandum hier

BPC schrijft brief aan minister Vandenbroucke en Commissie Gezondheid & Gelijke Kansen

Het is helaas duidelijk dat het dossier rond de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen niet bovenaan de stapel ligt op het Kabinet van minister Vandenbroucke. Zo vangen  we signalen op dat de minister aan het einde van deze legislatuur geen prioriteit meer geeft aan beleidspunten binnen het…

Startersopleiding 12 mei 2023 (i.s.m. Thomas More)

Sta je aan het begin van je carrière als zelfstandige of denk je er al een tijdje over na om de stap te zetten naar werken als zelfstandige? Dan komen er vast heel wat vragen in je op. Met welke aspecten dien ik rekening te houden alvorens van start te gaan? Voor welke vennootschapsvorm kies ik het…

BPC schrijft verkiezingsmemorandum

BPC schrijft verkiezingsmemorandum Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was er in de tweede helft van 2022 helaas nog weinig beweging wat betreft de erkenning van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. We stellen vast dat dit dossier blijft hangen in het kabinet van…

Beroepskwalificatie erkend door de Vlaamse Overheid

  Eind oktober heeft de Vlaamse regering het beroepskwalificatiedossier van de psychologisch consulent erkend. Een beroepskwalificatie definieert het beroep, de nodige competenties, de context waarin we werkzaam zijn en welke autonomie en verantwoordelijkheid we dragen (meer info:…

Deontologische code 2.0

Lees hier de laatste versie van deontologische code voor psychologisch consulenten. De oorspronkelijk code bood een stevige basis waar we samen met experten deontologie en ethiek en met psychologisch consulenten die in het werkveld staan op verder konden bouwen. Het resultaat is een volledig…

Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. -          BPC zal in de het voorjaar 2021…

BPC ondertekent associatie-overeenkomst met UNIZO

Begin dit jaar ondertekende BPC-voorzitster Lien Cleynhens een overeenkomst met UNIZO. Dit houdt in dat BPC vanaf heden geassocieerd lid is bij UNIZO. BPC blijft zo verder inzetten op professionaliseren. Met deze samenwerking willen we onze zelfstandige leden een sterkere dienstverlening en meer…

Deontologische code

Een deontologische code is een leidraad voor het beroepsethisch handelen. Het kan je ondersteunen wanneer je bij moeilijke professionele en/of ethische dilemma’s een weloverwogen en verantwoorde keuze wil maken. Het is ook een kwaliteitskeurmerk voor je professioneel handelen. Door deze bekend te…

Beroepsprofiel

Om onze meerwaarde als psychologisch consulent te benadrukken, zijn wij momenteel volop bezig om een duidelijk beroepsprofiel op punt te stellen. We horen van werkgevers en politici dat ons profiel ingewikkeld is en/of dat ze het verengen tot psychodiagnostiek. Met de visuele aanpassingen hopen we…