Over deze dossiers


Wie zijn ze, wat doen ze? Soms een prangende vraag wanneer het gaat over beroepsafbakening en identiteit. Waar staat een psychologisch consulent voor en wat kan van hem/haar verwacht worden?

Wenst u wat meer te weten over de professionele identiteit van de psychologisch consulent, lees dan even verder in onderstaande artikels.

Dossiers


Deontologische code 2.0

Lees hier de laatste versie van deontologische code voor psychologisch consulenten. De oorspronkelijk code bood een stevige basis waar we samen met experten deontologie en ethiek en met psychologisch consulenten die in het werkveld staan op verder konden bouwen. Het resultaat is een volledig...

Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. –          BPC zal in de het...

BPC ondertekent associatie-overeenkomst met UNIZO

Begin dit jaar ondertekende BPC-voorzitster Lien Cleynhens een overeenkomst met UNIZO. Dit houdt in dat BPC vanaf heden geassocieerd lid is bij UNIZO. BPC blijft zo verder inzetten op professionaliseren. Met deze samenwerking willen we onze zelfstandige leden een sterkere dienstverlening en meer...

Deontologische code

Een deontologische code is een leidraad voor het beroepsethisch handelen. Het kan je ondersteunen wanneer je bij moeilijke professionele en/of ethische dilemma’s een weloverwogen en verantwoorde keuze wil maken. Het is ook een kwaliteitskeurmerk voor je professioneel handelen. Door deze bekend...

Beroepsprofiel

Om onze meerwaarde als psychologisch consulent te benadrukken, zijn wij momenteel volop bezig om een duidelijk beroepsprofiel op punt te stellen. We horen van werkgevers en politici dat ons profiel ingewikkeld is en/of dat ze het verengen tot psychodiagnostiek. Met de visuele aanpassingen hopen we...