Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Ik ben geboren op 11/03/1990. Ik behaalde mijn Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen)
en volg momenteel een opleiding Systeempsychotherapie (IPPR, Mechelen).
 
Kenmerkend voor mijn stijl is de positieve en recht-door-zee houding die ik aanneem.
Ik schenk aandacht aan waar de persoon mee vast zit, maar bovenal probeer ik de aandacht te richten op
de lichtpuntjes/hetgeen al goed gaat. Ik probeer samen met mensen inzicht te krijgen in hun eigen krachten en mogelijkheden.

Aanbod:
- Gesprekstherapie: Gesprekken waarin samen naar de situatie wordt gekeken om zo tot nieuwe inzichten
en oplossingen te komen.
 
- Therapie met dieren: De dieren (voornamelijk paarden) helpen je terug voeling te krijgen met de signalen die
je lichaam uitzendt en je grenzen te bewaken. Het is niet voor iedereen evident om over zichzelf te praten.
Binnen therapie met dieren ligt de nadruk op een non-verbale/natuurlijke manier van contact maken. Een
dier oordeelt immers niet.

- Zorgboerderij: Gevoelige mensen krijgen de kans om onder begeleiding contact te maken met zichzelf, de
paarden en de andere dieren op de zorgboerderij. Ze kunnen via een atelier deelnemen aan het leven op de
boerderij. Het is een unieke ontmoeting tussen mens en dier.

  - Workshops: leiderschap, assertiviteit, communicatie en relaxatie, ...

Ik heb ervaring in het begeleiden van:
- Kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap
met bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen.
- Kinderen met psychische, sociale problemen en leermoeilijkheden.
- Volwassenen met psychische, sociale of relationele problemen.
 

Psychotherapeut, Counseling, Trainer - coach
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Herentalsebaan 47
Zoersel
2980
Antwerpen
0478518179
BE0507876261

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Ik ben geboren op 11/03/1990. Ik behaalde mijn Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen)
en volg momenteel een opleiding Systeempsychotherapie (IPPR, Mechelen).
 
Kenmerkend voor mijn stijl is de positieve en recht-door-zee houding die ik aanneem.
Ik schenk aandacht aan waar de persoon mee vast zit, maar bovenal probeer ik de aandacht te richten op
de lichtpuntjes/hetgeen al goed gaat. Ik probeer samen met mensen inzicht te krijgen in hun eigen krachten en mogelijkheden.

Aanbod:
- Gesprekstherapie: Gesprekken waarin samen naar de situatie wordt gekeken om zo tot nieuwe inzichten
en oplossingen te komen.
 
- Therapie met dieren: De dieren (voornamelijk paarden) helpen je terug voeling te krijgen met de signalen die
je lichaam uitzendt en je grenzen te bewaken. Het is niet voor iedereen evident om over zichzelf te praten.
Binnen therapie met dieren ligt de nadruk op een non-verbale/natuurlijke manier van contact maken. Een
dier oordeelt immers niet.

- Zorgboerderij: Gevoelige mensen krijgen de kans om onder begeleiding contact te maken met zichzelf, de
paarden en de andere dieren op de zorgboerderij. Ze kunnen via een atelier deelnemen aan het leven op de
boerderij. Het is een unieke ontmoeting tussen mens en dier.

  - Workshops: leiderschap, assertiviteit, communicatie en relaxatie, ...

Ik heb ervaring in het begeleiden van:
- Kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap
met bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen.
- Kinderen met psychische, sociale problemen en leermoeilijkheden.
- Volwassenen met psychische, sociale of relationele problemen.
 

Psychotherapeut, Counseling, Trainer - coach
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Herentalsebaan 47
Zoersel
2980
Antwerpen
0478518179
BE0507876261