Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) te Borgerhout

Hulpcoördinator en kinderbegeleidster in een Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) te Hove

Oprichter Huis Van Het Kind (HVHK) te Hove

Administratief medewerker bij de Dienst Burgerzaken op het Gemeentehuis te Hove

Counseling
Kinderen
Meibloemlei 6
Schoten
2900
Antwerpen
0456194753
28/10/1992
0781550576

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) te Borgerhout

Hulpcoördinator en kinderbegeleidster in een Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) te Hove

Oprichter Huis Van Het Kind (HVHK) te Hove

Administratief medewerker bij de Dienst Burgerzaken op het Gemeentehuis te Hove

Counseling
Kinderen
Meibloemlei 6
Schoten
2900
Antwerpen
0456194753
28/10/1992
0781550576