Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Ik ben psychologisch consulente van opleiding. Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan binnen de bijzondere jeugdzorg als (hoofd)opvoedster in een residentiële voorziening. Hierna werkte ik als begeleider en supervisor in een contextbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning aan huis aanbiedt.
Bij een dienst ondersteuningsplan heb ik mijn kennis verrijkt omtrent hulpverlening aan mensen met een (vermoeden) van een beperking. 

Binnen mijn werkervaringen ontdekte ik dat oplossingsgericht werken met ouders en kinderen bijzonder zinvol is. Daarnaast ervaarde ik dat de inzichten van Haim Omer omtrent geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit zeer krachtig zijn. Deze specifieke visie op ouderschap zorgde voor een verandering in mijn manier van ouders ondersteunen. Het beïnvloedde bovendien mijn relatie als ouder met mijn zoon en plusdochter.

Alvorens paarden te betrekken in mijn professionele werkzaamheden, verdiepte ik mij in de meerwaarde die paarden kunnen bieden in de hulpverlening via een postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy.

Ik bied ouders opvoedingsondersteuning aan alsook individuele ondersteuning met behulp van het paard aan kinderen en volwassenen. Ik voorzie hulpverlening voor gezinnen door trajecten op maat uit te werken die deze hulpverleningsvormen combineren. 

Counseling, Opvoedingsondersteuning
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Kwadestraat-Zuid 13
Ninove
9402
Oost-Vlaanderen
+32456 18 36 54
19/01/1983
0746.610.780

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige

Ik ben psychologisch consulente van opleiding. Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan binnen de bijzondere jeugdzorg als (hoofd)opvoedster in een residentiële voorziening. Hierna werkte ik als begeleider en supervisor in een contextbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning aan huis aanbiedt.
Bij een dienst ondersteuningsplan heb ik mijn kennis verrijkt omtrent hulpverlening aan mensen met een (vermoeden) van een beperking. 

Binnen mijn werkervaringen ontdekte ik dat oplossingsgericht werken met ouders en kinderen bijzonder zinvol is. Daarnaast ervaarde ik dat de inzichten van Haim Omer omtrent geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit zeer krachtig zijn. Deze specifieke visie op ouderschap zorgde voor een verandering in mijn manier van ouders ondersteunen. Het beïnvloedde bovendien mijn relatie als ouder met mijn zoon en plusdochter.

Alvorens paarden te betrekken in mijn professionele werkzaamheden, verdiepte ik mij in de meerwaarde die paarden kunnen bieden in de hulpverlening via een postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy.

Ik bied ouders opvoedingsondersteuning aan alsook individuele ondersteuning met behulp van het paard aan kinderen en volwassenen. Ik voorzie hulpverlening voor gezinnen door trajecten op maat uit te werken die deze hulpverleningsvormen combineren. 

Counseling, Opvoedingsondersteuning
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Kwadestraat-Zuid 13
Ninove
9402
Oost-Vlaanderen
+32456 18 36 54
19/01/1983
0746.610.780