Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

Tijdens de opleiding toegepaste psychologie heb ik mij vooral verdiept in faalangst, emotionele problemen en leerproblemen. Het aanpakken van leerproblemen (dit zowel met het kind/de adolescent alsook met de ouders) tracht ik steeds op maat en afgestemd op één ieders zijn mogelijkheden en noden op te starten. Wanneer er gewerkt wordt rond faalangst, zelfbeeld, assertiviteit en/of andere emotionele problematieken zoeken we samen naar doelen en handvaten die het kind/de adolescent kan inzetten in zijn/haar dagelijks leven om zo sterker en zelfverzekerder te worden. Ouders, school en belangrijke anderen zullen betrokken worden in jouw individuele begeleiding. Taal en spraakstoornissen begeleiden zijn mij eveneens niet vreemd.

Opleidingen: Bachelor in de psychologie

Problematieken: sociale en emotionele problemen, leerproblemen, taal-en spraakstoorissen en ontwikkelingsstoornissen.

Vorige werkzaamheden: Ondersteuner type 7 te KIWoluwe en kamertraining bij jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Huidige werkzaamheden: Psychologisch consulent in mijn eigen praktijk te Leest en als traject psycho-pedagogisch werker in het CLB Kompas te Mechelen.

U kan mij rechtstreeks contacteren via: info@lieze-psychologischconsulent.be

Psychodiagnostiek, Counseling, Opvoedingsondersteuning, Trainer - coach, Loopbaanbegeleiding
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Kouter 75
Leest
2811
Antwerpen
0493482248
20/06/1995
BE0746475178

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

Tijdens de opleiding toegepaste psychologie heb ik mij vooral verdiept in faalangst, emotionele problemen en leerproblemen. Het aanpakken van leerproblemen (dit zowel met het kind/de adolescent alsook met de ouders) tracht ik steeds op maat en afgestemd op één ieders zijn mogelijkheden en noden op te starten. Wanneer er gewerkt wordt rond faalangst, zelfbeeld, assertiviteit en/of andere emotionele problematieken zoeken we samen naar doelen en handvaten die het kind/de adolescent kan inzetten in zijn/haar dagelijks leven om zo sterker en zelfverzekerder te worden. Ouders, school en belangrijke anderen zullen betrokken worden in jouw individuele begeleiding. Taal en spraakstoornissen begeleiden zijn mij eveneens niet vreemd.

Opleidingen: Bachelor in de psychologie

Problematieken: sociale en emotionele problemen, leerproblemen, taal-en spraakstoorissen en ontwikkelingsstoornissen.

Vorige werkzaamheden: Ondersteuner type 7 te KIWoluwe en kamertraining bij jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen.

Huidige werkzaamheden: Psychologisch consulent in mijn eigen praktijk te Leest en als traject psycho-pedagogisch werker in het CLB Kompas te Mechelen.

U kan mij rechtstreeks contacteren via: info@lieze-psychologischconsulent.be

Psychodiagnostiek, Counseling, Opvoedingsondersteuning, Trainer - coach, Loopbaanbegeleiding
Kinderen, Jongeren, Volwassenen
Kouter 75
Leest
2811
Antwerpen
0493482248
20/06/1995
BE0746475178