De uitnodiging voor een bijdrage voor het GGZ congres 2018 is recent uitgestuurd.
Het thema “allemaal anders” wil de dagelijkse realiteit in het werken met een diversiteit aan  mensen in het werkveld aan bod brengen. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Wie wordt bedoeld met ‘de andere’?
Het thema wordt vaak gekaderd in een maatschappelijk debat, maar hoe uit dit vraagstuk zich in onze hulpverlening? Durven we onszelf en onze werkwijze in vraag stellen en ons werkelijk af te vragen of we open staan voor iedereen? En als we dan moeilijkheden tegen komen hoe gaan we er mee om?
Heb je zelf iets te brengen rond bovenstaande thema, denk je dat je in jouw werk hier speciale aandacht aan besteedt en hierbij inspirerend kan zijn voor andere hulpverleners? Verstuur jouw voorstel tot bijdrage naar de organisatie van het GGZ congres.
Een afvaardiging van de beroepsvereniging zetelt mee in de voorbereidende vergaderingen van een van de grootste GGZ-congressen van Vlaanderen. Dit is een initiatief van de VVGG (Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg) en VVP (Vlaamse vereniging voor Psychiatrie), dewelke recent de handen in elkaar sloegen onder de naam “Forum geestelijke gezondheid”.
Onze afvaardiging tracht zo mee na te denken over relevante thema’s in het werkveld dewelke als basis dienen voor het congresthema.
Als beroepsvereniging willen we onze leden uitnodigen en stimuleren om als psychologisch consulent mee naar buiten te treden.