De beroepsvereniging zorgt dat haar leden zich zo voordelig mogelijk kunnen verzekeren! Samen met AMMA, een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in verzekeringen voor de zorgsector, werd een aanbod uitgewerkt op maat van onze leden.

Voor het totaal bedrag van € 74,5 (lasten en kosten inbegrepen) kan je intekenen op de onderhandelde polis. De polis van AMMA is een verzekering volgens het systeem van het schadeverwekkend feit: alle schade ingevolge een schadeverwekkend feit tijdens de looptijd van de polis wordt verzekerd, zelfs wanneer de schademanifestatie en/of de schade eis valt na stopzetting van de polis en dit gedurende de ganse verjaringsperiode.

Mocht je reeds een beroepsaansprakelijkheid hebben onderschreven en je maakt de overstap naar Amma, dan kan je daarenboven als lid van de beroepsvereniging in vele gevallen genieten van een gratis dekking anterioriteit voor een periode van 5 jaar.