Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

"Voor ieder individu is een gepaste therapie"

Ik geloof erg in maatwerk. Ieders noden zijn anders of ervaart, verwerkt op een andere manier. Sommigen hebben baat bij gesprekstherapie, anderen misschien muziek- of creatieve therapie of misschien nog iets anders. Voor mij zijn dieren steeds heilzaam geweest. Misschien in de eerste plaats door hun hoog knuffelgehalte. Maar ook hun niet-oordelende houding en onvoorwaardelijkheid maken hen zo geschikt. Hierdoor mag je jezelf zijn.

Ondanks mijn jonge leeftijd, heb ik wat levenservaring en durf ik mezelf een stuk als ervaringsdeskundige te beschouwen. Jarenlang worstelde ik met een depressie en ging ik een intensief traject aan om aan mezelf te werken. Dieren zijn voor mij steeds een krachtbron geweest. Een lichtpunt, communicatiemiddel, steun, troost... Op het moment dat ik geen connectie meer had met mezelf, mijn lichaam en gevoelens, hielpen de paarden me. Coachen met paarden biedt meer dan enkel praten. Het is ook ervaren, voelen.

Graag wil ik samen met jou kijken naar wat jij nodig hebt. Keer op keer. Jou zien, erkennen en eren, in alles dat gezien wil worden. Vanuit deze warme zorg heelt de mens naar heelheid...naar de werkelijke jij.

Na mijn opleiding toegepaste psychologie (2017) aan de Thomas More hogeschool ging ik aan de slag als sociotherapeut/patiëntenbegeleider op een psychiatrische dienst voor 65-plussers. Hier komen mensen terecht met allerlei moeilijkheden (rouw, depressie, psychose, verslaving...). Met een multidisciplinair team wordt er gekeken naar de noden van de patiënt opdat deze terug kan functioneren in de maatschappij.

In 2022 ronde ik mijn opleiding af tot horse reflected coach aan de I for horse Coaching Horse Academy in Deinze. Deze opleiding heeft me doen groeien als persoon en als hulpverlener. Vanuit het standpunt van het coachen werken we in het hier en nu, met wat er nu is. Ook gaan we ervan uit dat jij als cliënt als geen ander weet wat je nodig hebt. Het antwoord zit als het ware al in jou, maar je kan er nog niet bij. Soms zitten we nu eenmaal te dicht met onze neus op de zaken om er nog een heldere kijk op te hebben. De paarden zijn hier echter fijngevoelig voor en maken ons er graag attent op.

In datzelfde jaar nam mijn loopbaan een nieuwe wending en werd ik casemanager zorg in een psychosociaal revalidatiecentrum. Hier tracht ik samen met de cliënt en andere hulpverleners in kaart te brengen welke psychosociale noden er zijn om de stap (terug) naar werk te kunnen zetten.

Bovenstaande ervaringen kleuren mijn manier van werken. Ik ijver voor een samenwerking met de cliënt vanuit gelijkwaardigheid. Het is jouw proces, jouw tempo, jouw doelen. Hierbij werk ik als facilitator en houd rekening met het gehele verhaal (holistische kijk). Soms eerder als coach, soms eerder als therapeut.

Wees welkom!

Counseling, Trainer - coach
Volwassenen
Liefkenshoek 135
Zoersel
2980
Antwerpen
0479529204
06/03/1995
BE0788.436.487

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

"Voor ieder individu is een gepaste therapie"

Ik geloof erg in maatwerk. Ieders noden zijn anders of ervaart, verwerkt op een andere manier. Sommigen hebben baat bij gesprekstherapie, anderen misschien muziek- of creatieve therapie of misschien nog iets anders. Voor mij zijn dieren steeds heilzaam geweest. Misschien in de eerste plaats door hun hoog knuffelgehalte. Maar ook hun niet-oordelende houding en onvoorwaardelijkheid maken hen zo geschikt. Hierdoor mag je jezelf zijn.

Ondanks mijn jonge leeftijd, heb ik wat levenservaring en durf ik mezelf een stuk als ervaringsdeskundige te beschouwen. Jarenlang worstelde ik met een depressie en ging ik een intensief traject aan om aan mezelf te werken. Dieren zijn voor mij steeds een krachtbron geweest. Een lichtpunt, communicatiemiddel, steun, troost... Op het moment dat ik geen connectie meer had met mezelf, mijn lichaam en gevoelens, hielpen de paarden me. Coachen met paarden biedt meer dan enkel praten. Het is ook ervaren, voelen.

Graag wil ik samen met jou kijken naar wat jij nodig hebt. Keer op keer. Jou zien, erkennen en eren, in alles dat gezien wil worden. Vanuit deze warme zorg heelt de mens naar heelheid...naar de werkelijke jij.

Na mijn opleiding toegepaste psychologie (2017) aan de Thomas More hogeschool ging ik aan de slag als sociotherapeut/patiëntenbegeleider op een psychiatrische dienst voor 65-plussers. Hier komen mensen terecht met allerlei moeilijkheden (rouw, depressie, psychose, verslaving...). Met een multidisciplinair team wordt er gekeken naar de noden van de patiënt opdat deze terug kan functioneren in de maatschappij.

In 2022 ronde ik mijn opleiding af tot horse reflected coach aan de I for horse Coaching Horse Academy in Deinze. Deze opleiding heeft me doen groeien als persoon en als hulpverlener. Vanuit het standpunt van het coachen werken we in het hier en nu, met wat er nu is. Ook gaan we ervan uit dat jij als cliënt als geen ander weet wat je nodig hebt. Het antwoord zit als het ware al in jou, maar je kan er nog niet bij. Soms zitten we nu eenmaal te dicht met onze neus op de zaken om er nog een heldere kijk op te hebben. De paarden zijn hier echter fijngevoelig voor en maken ons er graag attent op.

In datzelfde jaar nam mijn loopbaan een nieuwe wending en werd ik casemanager zorg in een psychosociaal revalidatiecentrum. Hier tracht ik samen met de cliënt en andere hulpverleners in kaart te brengen welke psychosociale noden er zijn om de stap (terug) naar werk te kunnen zetten.

Bovenstaande ervaringen kleuren mijn manier van werken. Ik ijver voor een samenwerking met de cliënt vanuit gelijkwaardigheid. Het is jouw proces, jouw tempo, jouw doelen. Hierbij werk ik als facilitator en houd rekening met het gehele verhaal (holistische kijk). Soms eerder als coach, soms eerder als therapeut.

Wees welkom!

Counseling, Trainer - coach
Volwassenen
Liefkenshoek 135
Zoersel
2980
Antwerpen
0479529204
06/03/1995
BE0788.436.487