Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

Ik ben sinds 2008 aan de slag in het domein van coaching. Na mijn studies, Bachelor Toegepaste Psychologie, ben ik terechtgekomen in de wereld van selectie en rekrutering. Al vrij snel heb ik de stap gezet naar de begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers.

Na mijn Bachelor opleiding en mijn eerste ervaringen besloot ik dat er meer was. Ik heb opleidingen in coaching gevolgd, een specifieke opleiding loopbaancoaching alsook specifieke opleidingen om aan de slag te gaan met talenten en een procesmatige aanpak binnen teams & organisaties. Zo heb ik recent een postgraduaat gevolgd en ben ik TMA-specialist. De TMA kan ik ook aanbieden als professionele tool, in samenwerking met Acerta, in de loopbaanbegeleiding!

Ondertussen ben ik 10 jaar actief als loopbaancoach met ervaring in zowel externe als interne loopbaanbegeleiding.
Als externe loopbaancoach was ik vanaf het begin betrokken in het loopbaanlandschap dat geëvolueerd is van een aanbod ondersteund door het ESF naar het aanbod met de loopbaancheques van VDAB zoals we dat de dag van vandaag kennen.

In mijn laatste ervaring heb ik mij vooral gericht in het coachen van teams waarbij o.a. principes van innovatieve arbeidsorganisatie aanbod kwamen, principes zoals omschreven door Laloux en zowel een proces- als resultaatgerichte aanpak primeerde.

In mijn rol als personeelsverantwoordelijke was het voor mij een uitdaging om te bouwen aan een talentgedreven personeelsbeleid!

Trainer - coach, Loopbaanbegeleiding, Werving & selectie, Consultancy
Volwassenen, Organisaties/bedrijven
Gellenberg, 4
Lubbeek
3210
Vlaams-Brabant
+32479624841
02/06/1985
0718791279

Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd
Zelfstandige, Dienstverband

Ik ben sinds 2008 aan de slag in het domein van coaching. Na mijn studies, Bachelor Toegepaste Psychologie, ben ik terechtgekomen in de wereld van selectie en rekrutering. Al vrij snel heb ik de stap gezet naar de begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers.

Na mijn Bachelor opleiding en mijn eerste ervaringen besloot ik dat er meer was. Ik heb opleidingen in coaching gevolgd, een specifieke opleiding loopbaancoaching alsook specifieke opleidingen om aan de slag te gaan met talenten en een procesmatige aanpak binnen teams & organisaties. Zo heb ik recent een postgraduaat gevolgd en ben ik TMA-specialist. De TMA kan ik ook aanbieden als professionele tool, in samenwerking met Acerta, in de loopbaanbegeleiding!

Ondertussen ben ik 10 jaar actief als loopbaancoach met ervaring in zowel externe als interne loopbaanbegeleiding.
Als externe loopbaancoach was ik vanaf het begin betrokken in het loopbaanlandschap dat geëvolueerd is van een aanbod ondersteund door het ESF naar het aanbod met de loopbaancheques van VDAB zoals we dat de dag van vandaag kennen.

In mijn laatste ervaring heb ik mij vooral gericht in het coachen van teams waarbij o.a. principes van innovatieve arbeidsorganisatie aanbod kwamen, principes zoals omschreven door Laloux en zowel een proces- als resultaatgerichte aanpak primeerde.

In mijn rol als personeelsverantwoordelijke was het voor mij een uitdaging om te bouwen aan een talentgedreven personeelsbeleid!

Trainer - coach, Loopbaanbegeleiding, Werving & selectie, Consultancy
Volwassenen, Organisaties/bedrijven
Gellenberg, 4
Lubbeek
3210
Vlaams-Brabant
+32479624841
02/06/1985
0718791279