Britt

Britt Meyhi – Bachelor Toegepaste Psychologie, optie Klinische Psychologie (2013)

 

Waar ben je tewerkgesteld?

Momenteel werk ik binnen twee organisaties: 
– I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier ben ik actief binnen het volwassenteam.
– C.G.G. Ahaverus. Hier werk ik binnen de deelwerking “PSYCHOTHERAPIE-BRUG”. De werking voorziet geestelijke gezondheidszorg binnen de Brusselse gevangenissen en heeft ook een project dat ambulante therapeutisch begeleiding voor geïnterneerden aanbiedt.
Wat is je functie binnen deze setting?
In beide functies draag ik binnen het multidisciplinaire team de titel van psychologisch consulent. Ik heb in beide functies therapeutisch mandaat, waardoor ik ook psychotherapeutische gesprekken mag voeren. Momenteel volg ik ook een vierjarige opleiding systeempsychotherapie.

Hoe ziet je takenpakket eruit?

Binnen het volwassenenteam van I.T.E.R. ben ik projectverantwoordelijke voor COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid). COSA is gericht op de re-integratie van sociaal geïsoleerde plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Vrijwilligers, professionals en de pleger zelf werken samen om een sociaal netwerk te vormen rond de pleger en hem te ondersteunen bij de opbouw van een eigen netwerk. Het doel van COSA is “geen nieuwe slachtoffers”. Mijn takenpakket bestaat uit het trainen, begeleiden en opvolgen van de vrijwilligers. Daarnaast screen en begeleid ik de plegers die aan dit project deelnemen. Ik organiseer ook de eerste bijeenkomsten samen met de vrijwilligers en de plegers en volg de contacten die zij onderling hebben van nabij op.
Naast het COSA project werk ik ook nog een aantal uren binnen de reguliere I.T.E.R.-werking. Daar sta ik vooral in voor screenings van plegers van zedenfeiten (diagnostiek en anamnesegesprekken) en voor de begeleiding (individuele therapie, soms groepstherapie, gezinsgesprekken).
Binnen de werking van Psychotherapie-BRUG sta ik in voor het project “netwerkactivatie”. Hier volg ik mensen die geïnterneerd zijn op. Binnen ambulante psychotherapeutische begeleiding werken we samen aan het opbouwen van een netwerk rond de geïnterneerde. Dit door middel van individuele gesprekken en gezinsgesprekken. Daarnaast voorziet psychotherapie-BRUG ook gesprekken voor mensen die in de Brusselse gevangenis zitten (individueel en groep).

Welke meerwaarde bied jij als psychologisch consulent binnen jouw werksetting?

Een van de sterkste punten van de psychologisch consulent is dat ze vanuit hun sterke basis snel en vooral breed ingezet kunnen worden.
In het werkveld genieten we vooral erkenning voor onze psychodiagnostische expertise, onze goede basis in gesprekstechnieken en onze vanuit de opleiding reeds verworven praktijkervaring.

Wat maakt de psychologisch consulent uniek, hoe onderscheiden wij ons?

Naast de competenties die ik net vermeldde, worden we ook gewaardeerd voor onze goede kennis van de sociale kaart, onze voeling met het werkveld en onze kennis en kunde rond het multidisciplinair samenwerken en doorverwijzen. We zijn met andere woorden breed inzetbare, maar goed opgeleide teamspelers.