Over deze dossiers


Binnen het school- en pedagogisch werkveld zijn veel psychologisch consulenten werkzaam. Onze leden zijn ondertussen onmisbaar binnen centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor ontwikkelingsstoornissen, het buitengewoon onderwijs, de zorgcoördinatie, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor beschut wonen, diensten voor pleegzorg, opvoedingswinkels…

Met de huidige veranderingen binnen het schoolse werkveld, zijn we met de werkgroep SPP voornamelijk op dit luik gefocust. Zo proberen we de positie van onze afgestudeerden die werkzaam zijn in het onderwijs te verstevigen.

Dossiers waaraan we werken:
 Psychologisch consulent en M-decreet
 Psychologisch consulent als zorgcoördinator
 Psychologisch consulent in de interne leerlingbegeleiding

Graag meer informatie over bovenstaand dossier? Vragen of bezorgdheden omtrent jouw SPP-werksetting en worden deze niet omvat in een van bovenstaande dossiers? Neem gerust contact op met de verantwoordelijke van deze werkgroep!

Dossiers


Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. –          BPC zal in de het...