Over deze dossiers


Binnen het school- en pedagogisch werkveld zijn veel psychologisch consulenten werkzaam. Onze leden zijn ondertussen onmisbaar binnen centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor ontwikkelingsstoornissen, het buitengewoon onderwijs, de zorgcoördinatie, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor beschut wonen, diensten voor pleegzorg, opvoedingswinkels…

Met de huidige veranderingen binnen het schoolse werkveld, zijn we met de werkgroep SPP voornamelijk op dit luik gefocust. Zo proberen we de positie van onze afgestudeerden die werkzaam zijn in het onderwijs te verstevigen.

Dossiers waaraan we werken:
 Psychologisch consulent en M-decreet
 Psychologisch consulent als zorgcoördinator
 Psychologisch consulent in de interne leerlingbegeleiding

Graag meer informatie over bovenstaand dossier? Vragen of bezorgdheden omtrent jouw SPP-werksetting en worden deze niet omvat in een van bovenstaande dossiers? Neem gerust contact op met de verantwoordelijke van deze werkgroep!

Dossiers


Verkiezingsmemorandum BPC

Lees ons verkiezingsmemorandum hier

BPC schrijft brief aan minister Vandenbroucke en Commissie Gezondheid & Gelijke Kansen

Het is helaas duidelijk dat het dossier rond de erkenning van de ondersteunende GGZ-beroepen niet bovenaan de stapel ligt op het Kabinet van minister Vandenbroucke. Zo vangen  we signalen op dat de minister aan het einde van deze legislatuur geen prioriteit meer geeft aan beleidspunten binnen het...

De vernieuwde Sociale Kaart is er!

Je vindt hier sinds 18 oktober actuele contactgegevens terug van het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. Het promofilmpje kan je hier bekijken. Voor wie en waarom?  Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht...

Nieuws van de werkgroep school- en pedagogische psychologie

Over de hogescholen heen (AP, HOWEST, Thomas More en VIVES) en in samenwerking met de beroepsvereniging is er een werkgroep school- en pedagogische psychologie. De werkgroep wil de opleiding in de kijker zetten en pleiten voor (meer) psychologisch consulenten in het onderwijs. De werkgroep heeft...

BPC schrijft verkiezingsmemorandum

BPC schrijft verkiezingsmemorandum Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was er in de tweede helft van 2022 helaas nog weinig beweging wat betreft de erkenning van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. We stellen vast dat dit dossier blijft hangen in het kabinet van...

Wetsvoorstel met toelichting

-> Lees hier het wetsvoorstel met inleidende en artikelsgewijze toelichting. -> Vragen, bezorgdheden, suggesties? We beseffen dat het vooruitzicht op een wettelijke erkenning ook wel wat vragen, twijfels en/of bezorgheden met zich kan meebrengen. –          BPC zal in de het...